Het is niet ongewoon dat ouders vermogen willen overdragen aan hun kinderen, maar zij aarzelen vaak omdat zij zich afvragen of de kinderen dit vermogen nu of in de toekomst verstandig zullen gebruiken.

Als u ervoor kiest om vanaf de geboorte jaarlijks aan uw kind te schenken, dan staat er tegen de tijd dat uw kind 18 wordt meer dan €102.000 op zijn of haar rekening, als u het maximale bedrag jaarlijks schenkt. Als beide stellen grootouders ook elk jaarlijks € 2.274 belastingvrij aan het kleinkind schenken, zou dat in totaal bijna € 184.000 zijn. Op het moment dat uw kind 18 wordt ontvangt u een brief van de bank met daarin de vraag of u een handtekening wilt zetten om de bank op naam van uw zoon of dochter te zetten. Dit is een schrikbeeld voor veel ouders, uw kind heeft dan ineens bijna 200.000 euro. Dat is niet nodig, er zijn mogelijkheden dit te voorkomen.

Er zijn een paar manieren om de zeggenschap over uw familievermogen te behouden wanneer u het overdraagt aan de volgende generatie. Welke vorm voor u het meest geschikt is, hangt echter af van uw situatie en wensen. Vooraf laat u zich best adviseren door iemand zoals uw notaris of fiscalist.

1. Schenken onder bewind

In een schenkingsakte kunt u opnemen dat het vermogen onder bewind komt te staan. Bij een schenking onder bewind beheert iemand anders het geld voor uw kind(eren). Daarvoor legt u de schenking vast met een schenkingsovereenkomst. Dat kan met behulp van een notariële akte, maar dat kunt u ook zelf regelen via een onderhandse akte. U bepaalt zelf wie als bewindvoerder wordt aangesteld; meestal is dat een van de ouders. Daarnaast bepaalt u tot welke leeftijd het bewind van toepassing is, bijvoorbeeld tot de 27e verjaardag. Uw kind kan alleen met toestemming van de bewindvoerder over het vermogen beschikken.

Houd er rekening mee dat uw kind na vijf jaar naar de rechter kan stappen en kan vragen de voogdij in te trekken. Als u dit wilt voorkomen, kunt u in de schenkingsakte een clausule opnemen waarmee u de schenking onder die omstandigheden kunt herroepen.

2. Certificeren van vermogen

Bij deze vorm wordt er een scheiding aangebracht tussen het juridische eigendom (de zeggenschap) en het economische eigendom (het bezit) van het vermogen dat u wilt schenken.

Hoe werkt het?
U richt eerst bij de notaris een Stichting Administratiekantoor op, ook wel een Stak genoemd. U beslist wie als bestuur zal optreden; in het begin waarschijnlijk u als ouder, eventueel met hulp van kinderen of vertrouwelingen. Vervolgens geef je activa (zoals aandelen) aan de Stichting en krijg je er certificaten voor terug waaruit blijkt hoeveel die activa waard zijn. Vervolgens schenkt u alle of een deel van de certificaten aan uw kinderen. Het economische eigendom is daarmee in handen van de kinderen. Maar zij kunnen deze niet verzilveren zonder medewerking van het bestuur van de Stak, want deze heeft de zeggenschap over het vermogen.

3. Schenken op papier

Schenken op papier wordt ook wel schenking onder schulderkenning genoemd. Schenken op papier is ook een veelgebruikte methode om te schenken en tegelijkertijd zelf de beschikking over het vermogen te houden. U schenkt dan een som geld en blijft dat geschonken bedrag schuldig aan uw kinderen. U leent het geld als het ware onmiddellijk weer terug van uw kinderen. Jaarlijks moet u de kinderen 6% rente betalen over het bedrag van hun vordering.

Een nadeel van een schenking op papier is dat je het notariële proces moet doorlopen. Met een notariële akte geeft u uw kind het recht om in de toekomst vorderingen op u te maken, en daarmee schulden te maken. Deze hoeft echter pas te worden terugbetaald als u of uw partner overlijdt. Bovendien moet elk jaar 6% rente worden betaald boven op het oorspronkelijk geschonken bedrag. Dus naast de jaarlijkse rentebetaling is vervreemding van vermogen nog steeds mogelijk.

Deze vorm van vermogensoverheveling wordt ook vaak gebruikt als het vermogen ‘vast’ zit in bijvoorbeeld onroerend goed (in box 3).

In samenwerking met Evivanlanschot.nl