16 – 22 november: ‘Week van het Couveusekind’

Zorg voor kwetsbare kinderen nu ook in Europees verband
Om aandacht te vragen voor de zorg van het  couveusekind, ouders en zorgverleners heeft de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) de week van 16 – 22 november uitgeroepen tot ‘Week van het Couveusekcouveuseoudersind.’  De 17e november is bovendien de 1st International Prematurity Awareness Day, georganiseerd door de European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI). De VOC, die dit jaar 30 jaar bestaat, is de oudste landelijke ouder-patiëntenorganisatie in Europa die bij de EFCNI is aangesloten.

VOC
De VOC heeft zich in de 30 jaar van haar bestaan ontwikkeld tot een professionele patiëntenorganisatie die voorlichting en lotgenotencontact biedt en daarnaast de belangen behartigt van ouders en kinderen. Daar is ook alle reden toe, want in Europa, en daarmee ook in ons land, vormen couveusekinderen de grootste populatie zieke kinderen. Voor die groep te vroeg – en zieke op tijd geboren kinderen wordt nu ook in Europees verband aandacht gevraagd.
De VOC is een van de 16 Europese leden van de EFCNI. Deze foundation vraagt onder andere aandacht voor onderzoek naar preventie van vroeggeboorte, richtlijnen voor het starten van de behandeling van en de zorg aan ernstig te vroeggeboren kinderen, en voor een gespecialiseerd nazorgprogramma voor deze kinderen. Daarnaast is er een krachtige roep om psychologische en sociale zorg voor de ouders van couveusekinderen, zowel gedurende de opname van hun
kind in het ziekenhuis als in de periode na ontslag. Dat dit hard nodig is blijkt uit het hoge percentage ziekteverzuim en het optreden van posttraumatische stress bij deze ouders. Het door de VOC bepleitte invoeren van verlengd zwangerschapsverlof voor moeders van deze kinderen zal hierbij een belangrijke eerste stap zijn in de ondersteuning van de ouders.

Kleine Maatjes
Deze week ontvangen alle ziekenhuizen met een couveuseafdeling in ons land een pakket. Voor alle ouders van kinderen die op dit moment in de couveuse verblijven zit hierin een voucher voor een speciaal voor het 30-jarig jubileum van de VOC samengesteld boekje en een presentje voor hun kind. Ook voor de zorgverleners zitten in het pakket informatiematerialen, waaronder het VOC kwartaalblad ‘Kleine Maatjes’, waarin aandacht wordt gevestigd op de band
tussen ouders en hun kind in de couveuse.

Meer informatie kun je vinden op de website www.couveuseouders.nl en op de couveuse.startpagina.nl

Deel dit bericht