Aandacht voor ondervoeding kinderen in ziekenhuizen

16% in ziekenhuizen opgenomen kinderen ondervoed, toolkit helpt bij vroege herkenning ondervoeding
Het afgelopen jaar hebben 41 kinderafdelingen deelgenomen aan het project “Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding bij kinderen in ziekenhuizen”. Op 26 januari 2010 nemen 25 ziekenhuizen deel aan een slotmanifestatie in Utrecht waarin de eerste resultaten van het project worden gepresenteerd. Het project is ontstaan uit een samenwerkingsverband van de landelijke Stuurgroep Ondervoeding, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Stichting Kwaliteitsbeleid  Medisch Specialisten die het project hebben gefinancierd.
Voeding is van groot belang voor de normale groei en ontwikkeling van een kind. Gedurende ziekte is het vaak moeilijk om een kind goed te voeden en tekorten ontstaan sneller. Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding is van groot belang omdat ondervoeding de genezing vertraagt en een langere opnameduur tot gevolg kan hebben. Daarnaast kan ondervoeding op latere leeftijd nadelige gevolgen hebben voor het I.Q. en/of lichaamslengte. Ook is ondervoeding gerelateerd aan hart- en vaatziekten en diabetes op latere leeftijd.
In samenwerking de Stuurgroep Ondervoeding, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg is in 2008 de prestatie-indicator Ondervoeding voor kinderen ontwikkeld. De Stuurgroep Ondervoeding heeft naast deze prestatie-indicator Ondervoeding een toolkit ontwikkeld waarin alle aspecten van het optimaal screenen en behandelen van kinderen met ondervoeding staan beschreven.
Projectleiders dr. Koen Joosten, kinderarts-intensivist, dr. Joanne Olieman, kinderdiëtist en mr. Anja Evers, adviseur implementatie en strategie hebben het afgelopen jaar 41 ziekenhuizen begeleid met de implementatie van de prestatie-indicator en de toolkit. De eerste resultaten van de screening laten zien dat 16% van de opgenomen kinderen in het ziekenhuis acuut ondervoed zijn. Dit is in overeenstemming met de cijfers die in 2007 werden gevonden tijdens de landelijke screeningsdriedaagse ondervoeding kinderen in de Nederlandse ziekenhuizen. Toen bleek dat 19% van de kinderen ondervoed was.
De projectleiders willen onder de aandacht brengen dat vroege herkenning op ondervoeding vrij eenvoudig is en dat er met wat meer aandacht en een multidisciplinaire aanpak al veel bereikt kan worden.

Deel dit bericht