Alle baby’s krijgen vitamine K toegediend na de geboorte

Advies Gezondheidsraad: geef baby’s vitamine K met injectie

Vitamine K-injectie voor baby’s vermindert risico op bloedingen. De Gezondheidsraad adviseert zuigelingen die borstvoeding gaan krijgen voortaan na de geboorte vitamine K toe te dienen via een intramusculaire injectie. Dat vermindert het risico op het ontstaan van bloedingen die tot levenslange invaliditeit kunnen leiden. Dit schrijft de raad aan de minister van VWS.

Zuigelingen krijgen na de geboorte vitamine K toegediend, omdat een tekort aan deze vitamine tot bloedingen kan leiden. De gevolgen van dergelijke bloedingen kunnen zeer ernstig zijn, vooral als ze in de hersenen plaatsvinden. Nu dreamstimeextrasmall_7975238krijgen zuigelingen vitamine K oraal toegediend. Een aantal jaar geleden is de dosis voor zuigelingen die borstvoeding krijgen verhoogd, omdat in Nederland vergeleken met het buitenland meer bloedingen voorkwamen bij een risicogroep van borstgevoede zuigelingen met een verstoorde vetopname. Deze verhoging blijkt echter niet te leiden tot een vermindering van het aantal bloedingen bij deze risicogroep. Omdat niet bij de geboorte te voorspellen is welke zuigelingen tot de risicogroep behoren, adviseert de raad nu het beleid voor alle borstgevoede zuigelingen opnieuw aan te passen.

De raad adviseert over te gaan op toediening van één milligram vitamine K via een eenmalige intramusculaire injectie vlak na de geboorte, omdat deze vorm in het buitenland gunstige resultaten laat zien. Belangrijke overweging daarbij is dat de gegevens uitwijzen dat deze vorm van toediening ook goed werkt bij zuigelingen met een verstoorde vetopname, terwijl er bij orale toediening onzekerheden zijn over de opname van vitamine K.
De raad adviseert om aan ouders die hun kind niet willen laten injecteren een oraal alternatief te bieden in de vorm van toediening van twee milligram vitamine K op drie momenten: direct na de geboorte, na 4 tot 6 dagen en na 4 tot 6 weken.

Voor zuigelingen die flesvoeding krijgen, kan het huidige toedieningsbeleid onveranderd blijven, omdat zich in deze groep geen problemen voordoen met een vitamine K-tekort. Zij krijgen na de geboorte één milligram vitamine K oraal. Verder bevat de flesvoeding vitamine K die zorgt voor voldoende bescherming.

De raad beveelt aan gezondheidsprofessionals, zoals verloskundigen, kraamverzorgenden en consultatiebureaumedewerkers in te zetten bij de toediening van vitamine K. Ook vindt de raad goede voorlichting aan zwangeren en gezondheidsprofessionals van belang.

Bron: Gezondheidsraad

Deel dit bericht