Anesthesiologen schrijven boek over anesthesie en zwangerschap

Anesthesie en de normale zwangerschap

Anesthesioloog Xandra Schyns van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is een van de twee auteurs van het onlangs verschenen boek ‘Anesthesie en de normale zwangerschap’. Dit is het eerste Nederlandstalige boek dat focust op de combinatie van anesthesiologie en zwangerschap.
 
Het is geschreven voor zorgprofessionals in opleiding en in de beroepspraktijk: onder anderen gynaecologen, verloskundigen, anesthesiologen en anesthesiemedewerkers, O&G-, IC- en verkoeververpleegkundigen, huisartsen, boek schynskinderartsen en thuiszorgverpleegkundigen. De mede-auteur van Schyns is hoogleraar Anesthesiologie Marc Van de Velde van de KU Leuven.

“Eigenlijk schrijven wij over een in Nederland nog heel pril vakgebied”, legt Schyns uit. “De obstetrische anesthesie werd lange tijd geschaard onder de algemene anesthesie en dus niet beschouwd als aparte pijler van ons medisch specialisme. Terwijl toch de helft van de vrouwen op enig moment tijdens de normaal verlopende zwangerschap of bevalling een anesthesioloog ziet: denk aan pijnstilling, een keizersnede, een vastzittende placenta, een bloeding of dreigende vroeggeboorte.”

Een zwangere vrouw kun je bovendien beschouwen als een ‘derde sekse’, betoogt Schyns. “Zij zit anders in elkaar, zowel fysiologisch als anatomisch en heeft daardoor onder meer farmacologisch een eigen benadering nodig. Een zwangere vrouw kan door de aanwezigheid van het kind unieke problemen hebben die bij geen andere groep voorkomen. Dat vraagt dus ook een specifieke aanpak door de anesthesioloog.” Er komt wel steeds meer aandacht. De sectie Obstetrische Anesthesie van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie heeft een toenemend aantal leden en stimuleert de ontwikkeling van het onderzoeksgebied en het betrekken van de anesthesioloog in het multidisciplinair overleg bij risicozwangerschappen.

Schyns: “Maar vooralsnog zijn de ziekenhuizen waar een anesthesioloog actief deel uitmaakt van het obstetrisch team in Nederland op de vingers van één hand te tellen. Wij beweren overigens zeker niet dat een ‘gewone’ anesthesioloog op afstand geen goede zorg kan bieden tijdens zwangerschap en bevalling. Maar extra kennis en ervaring omtrent vragen als ‘Wel of geen algehele anesthesie, welke medicijnen kunnen bij het kind komen, of in de borstvoeding terechtkomen’ enzovoort kunnen bijdragen aan beter zorg voor de zwangere en een betere uitkomst voor moeder en kind.”

Door die kennis met alle hulpverleners rondom de zwangerschap te delen, willen Schyns en Van de Velde hieraan bijdragen. Ze denken ook na over een tweede deel, waarin allerlei zwangerschapsgerelateerde pathologie en reeds bestaande ziektes bij de vrouw aan bod komen.
 
Het boek is verschenen bij uitgeverij Acco

Deel dit bericht