Bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag in 2013 voor doelgroepouders

In 2013 krijgen de meeste ouders minder kinderopvangtoeslag van de overheid, ouders zullen zelf een groter gedeelte van de kosten moeten betalen. Dit blijkt uit het besluit kinderopvangtoeslag dat op 18 oktober 2012 is gepubliceerd. De vergoeding gaat omlaag voor het eerste kind dat naar de kinderopvang gaat. Het eerste kind is het kind met het hoogste aantal uren opvang. Voor ouders met een gezamenlijk inkomen van 17.230 euro of lager gaat de toeslag voor het eerste kind niet omlaag. Ouders met een gezamenlijk inkomen van 118.189 euro of meer krijgen geen vergoeding meer voor het eerste kind. Voor het tweede en volgende kinderen krijgen deze ouders wel kinderopvangtoeslag. De vergoedingspercentages voor het tweede en volgende kinderen zijn gelijk aan 2012. De maximum uurprijzen waarvoor ouders een vergoeding kunnen krijgen, worden voor 2013 verhoogd. Voor dagopvang wordt de maximum uurprijs € 6,46, voor de buitenschoolse opvang € 6,02 en voor gastouderopvang € 5,17. Ouders kunnen vanaf medio november een proefberekening maken op www.toeslagen.nl wat er precies voor hen verandert. De bezuiniging maakt deel uit van een pakket maatregelen die het kabinet heeft genomen om de overheidsfinanciën op orde te brengen.

Krijg ik geen kinderopvangtoeslag meer als het gezamenlijke inkomen hoger is dan 118.189 euro?

U krijgt geen kinderopvangtoeslag voor het eerste kind. Het eerste kind is het kind voor wie u de hoogste kinderopvangkosten heeft. Voor het tweede en volgende kinderen ontvangt u wel kinderopvangtoeslag en zijn de vergoedingspercentages gelijk aan 2012. De Belastingdienst/Toeslagen verwerkt deze verandering in de voorschotbeschikking voor 2013. U hoeft niets te doen.

Kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen als ik één kind op de kinderopvang heb en het gezamenlijk inkomen hoger is dan 118.189 euro is?

U wordt aangeraden om een aanvraag in te dienen. Als u een aanvraag heeft gedaan, ontvangt u na afloop van het jaar een definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag. Als dan blijkt dat u recht had op toeslag, dan krijgt u de toeslag alsnog. Dit kan bijvoorbeeld als uw inkomen lager blijkt dan u had ingeschat. Na afloop van het jaar kunt u geen aanvraag meer indienen met terugwerkende kracht.

Wat moet ik doen als ik nu twee kinderen op de kinderopvang heb en het gezamenlijk inkomen hoger is dan 118.189 euro?

Ontvangt u al kinderopvangtoeslag? U hoeft niets door te geven aan Belastingdienst/Toeslagen. U krijgt in 2013 wel minder kinderopvangtoeslag omdat de bijdrage voor het eerste kind vervalt. Het eerste kind is het kind met het hoogste aantal uren opvang. Als u nog geen kinderopvangtoeslag ontvangt of kinderopvangtoeslag ontvangt voor één kind, dan moet u beide kinderen opgeven in uw aanvraag om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen.

Bron: Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid

Deel dit bericht