Centrum voor geboortezorg van Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam van start

Geboortezorgcentrum met 16 bevalsuites en 16 kraamsuites klaar voor ruim 3000 bevallingen per jaar

Het Toorop Paviljoen, het centrum voor geboortezorg van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdamis van start gegaan. Met 16 bevalsuites en 16 kraamsuites is het centrum klaar voor ruim 3000 bevallingen per jaar. Het betreft uitsluitend bevallingen op medische indicatie, waarbij zwangerschap, bevalling en kraamperiode waar mogelijk  als een natuurlijk proces worden benaderd. Het Toorop paviljoen heeft bijvoorbeeld als eerste in Nederland een permanent bevalbad.

Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis doet nu gemiddeld 2750 bevallingen per jaar. De opening van het Toorop Paviljoen betekent echter niet alleen schaalvergroting. De uitbreiding maakt zogenaamde gezinsgerichte zorg mogelijk. Hierbij staat de prille hechting tussen ouders en kind centraal, vanwege het belang voor de ontwikkeling van het kind en het op gang komen van de borstvoeding. Om dit te bereiken worden ouders en kind tijdens de opname zo min mogelijk gescheiden en verplaatst.

Tijdens zwangerschap, bevalling en kraamperiode wordt bovendien zoveel mogelijk geluisterd naar de behoeften en wensen van ouders, van pijnstilling tot baringshouding en hulp bij angsten of een vriendelijke keizersnede.

Gynaecoloog Leonie van Rheenen vertelt: ‘Tijdens de bevalling streven wij naar optimale  medische zorg, in veel gevallen is dat door zo min mogelijk in te grijpen en door de natuur zoveel mogelijk haar gang te laten gaan. Dan krijgen moeder en baby de best mogelijk start. Het bevalbad is hier een goed voorbeeld van. Het warme water werkt pijnstillend en stress verlagend. ’

Samen op één kamer
In de bevalsuites van het Toorop Paviljoen kunnen vrouwen bevallen en, mocht dit nodig zijn, nog twee dagen blijven. De partner kan ook blijven slapen. Is een langer verblijf noodzakelijk dan worden ouders en kind overgeplaatst naar één van de kraamsuites. Hier kan het gezin zolang blijven als nodig is. Van Rheenen: ‘De nieuwe kamers zijn zo ingericht dat het jonge gezin alles bij de hand heeft voor de verzorging van hun baby en de gezinsleden rustig aan elkaar kunnen wennen. Hierbij  worden zij bijgestaan door een verpleegkundige van de afdeling. ’

Uitgangspunt is dat baby’s altijd bij de ouders blijven. Een gespecialiseerd verpleegkundige biedt dan de vereiste zorg op de kamer. Alleen pasgeborenen die  worden opgenomen op de afdeling Neonatologie,  blijven niet bij de ouders. Door de locatie van de kraamsuites naast de couveuse afdeling wordt alsnog nabijheid van de ouders nagestreefd. Van Rheenen: ‘Ouders  die op de nieuwe kraamsuites  verblijven, kunnen gemakkelijk en snel naar hun zieke baby.’

Deel dit bericht