Crèche slecht voor babybrein

Eind april verschijnt bij Bertram + de Leeuw Uitgevers het boek Wat doen we met de baby? van psychologe Marilse Eerkens.

Nederlandse crèches zijn niet in staat om baby’s de essentiële zorg te bieden die ze nodig hebben stelt Marilse Eerkens in ‘Wat doen we met de baby’. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat de kwaliteit daar in de afgelopen twaalf jaar spectaculair is gedaald maar ook met de cruciale ontwikkeling die babyhersens doormaken in de eerste twee levensjaren: maar liefst 50% van het brein wordt dan aangelegd. En die aanleg is sterk afhankelijk van de emotionele zorg en de aandacht die kinderen dan krijgen. De auteur pleit dan ook voor meer ouderschapsverlof, andere vormen van kinderopvang in de eerste twee levensjaren en een fundamenteel andere kijk op de kinderopvang: kinderen moeten weer voorop staan en niet de ouders, de werkgevers en de winstmaximalisatie van de crèches

Investeringen in de zorg voor de allerjongsten
Ook instanties als UNICEF, de OESO, het Nederlands Jeugdinstituut en ‘The National Scientific Council on the Developing Child’ van de Universiteit Harvard stellen dat de huidige neurowetenschappelijke inzichten vragen om maximale investeringen in de zorg voor de allerjongsten. De instanties wijzen op het belang van een goede ouderschapsverlofregeling tot kinderen minimaal negen maanden oud zijn en de noodzaak van kwalitatief hoogstaande zorg. Economen ondersteunen deze zienswijze. Zij stellen dat er geen leeftijd is waarop het meer lonend is om te investeren in kinderen dan in de jaren voor de basisschool.

Nederland negeert deze adviezen.
Op Zwitserland na, investeren wij het minst van alle Europese OESO-­‐landen in kinderen tussen de 0 en de 2 jaar. En op Griekenland na het minst in kinderen onder de 6 jaar. En ondanks waarschuwingen van de OESO dat de commercialisering van de crèches in bijna alle gevallen leidt tot een daling van de kwaliteit, gingen wij hier in 2005 toch toe over. In 2009 constateerde het Nederlands Consortium Kinderopvangonderzoek dan ook dat de kinderopvang in twaalf jaar tijd geleidelijk was gezakt van een ‘ruim voldoende’ in 1996 naar een ‘onvoldoende’ in 2008.

Over de schrijfster
Marilse Eerkens is psycholoog en journalist. Ruim vijf jaar werkte zij als redacteur bij het tijdschrift J/M ouders waar zij nu nog steeds een vaste rubriek heeft. Als freelance-­‐ journalist schreef zij artikelen en opiniestukken voor o.a. NRC (NEXT), de Volkskrant en Intermediair.

Informatie

Titel: Wat doen we met de baby? Auteur: Marilse Eerkens
Verschijnt: eind april 2012, 256 pagina’s Paperback: € 18,50, e-­‐book € 9,25
ISBN paperback: 9789461560766 ISBN e-­‐book: 978946156077

Deel dit bericht