CenteringPregnancy : Groepszorg voor zwangere vrouwen

Het LUMC is als eerste ziekenhuis in Nederland gestart met een vernieuwende vorm van zorg aan zwangeren. In plaats van korte één-op-één controles tijdens de zwangerschap biedt de afdeling Verloskunde de zorg aan zwangeren nu uitgebreider en interactiever aan. Deze vorm van zwangerschapscontroles valt binnen het kader van een wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met TNO, waaraan ook zes verloskundigenpraktijken uit de Leidse regio deelnemen.

In kleine groepen zwangeren worden de zwangerschapscontroles, zoals de bloeddruk, gewicht en groei van de baby, gecombineerd met voorlichting en gesprekken over wat dreamstimeextrasmall_11569019vrouwen bezig houdt tijdens hun zwangerschap. Deze groepszorg is gebaseerd op de Amerikaanse methode CenteringPregnancy, die leidt tot minder vroeggeboortes en meer vertrouwen bij de zwangere zelf in haar zwangerschap, de bevalling en haar rol als moeder.

Actiever betrokken
Zwangere vrouwen blijken groepszorg meer te waarderen en vinden ook veel steun bij elkaar. Daarnaast leert de zwangere zelf haar gezondheid in de gaten te houden doordat ze veel actiever betrokken wordt bij het uitvoeren van de medische controles. Naast de zorg in de groep blijft het altijd mogelijk de zorgverlener individueel te spreken.

CenteringPregnancy
CenteringPregnancy is voor Nederland ontwikkeld door TNO en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundige (KNOV). Het LUMC en TNO onderzoeken samen met aantal de verloskundigen praktijken de uitkomsten van CenteringPregancy in Nederland.

Bron: LUMC

Share this post

scroll to top