Hoge kwaliteit gastouderopvang beter voor jonge kinderen

Gastouderbureau Je Beste Maatje bestaat 10 jaar!

Hoge kwaliteit gastouderopvang is beter voor jonge kinderen
De kwaliteit van kinderopvang speelt een belangrijke rol in het bevorderen van het welbevinden van jonge kinderen. Vooral het reduceren van stress is hierbij van belang. Uit verschillende studies (1) is gebleken dat kinderen zich beter ontwikkelen in kinderopvang van hogere kwaliteit. De belangrijkste maat voor kwaliteit in kinderopvang is de sensitiviteit van de opvoeder. Ofwel de mate waarin de opvoeder tijdig en adequaat ingaat op signalen van een kind. In de opvang is dat dus een leidster op het kinderdagverblijf of de gastouder. Uit onderzoek blijkt dat gastouders het beter doen.
 
Gastouderopvang beter voor kinderen
Uit Leids onderzoek door Marleen Groenveld (2) blijkt dat gastouderopvang gunstiger naar voren komt in vergelijking met kinderdagverblijven. Meer aandacht voor kwalitatieve gastouderopvang is dan ook in het belang van kinderen. De kinderen in de gastouderopvang laten gemiddeld meer welbevinden zien. De sensitiviteit van de gastouders is hoger en er is minder lawaai dan in kinderdagverblijven. Wendy Kuijpers van gastouderbureau Je Beste Maatje weet dit maar al te goed. Zij startte tien jaar geleden met het bemiddelen van gastouders voor werkende ouders. En kwaliteit staat hoog in het vaandel. Wendy: ‘Dit jaar werd ook de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht. Daarin staat dat ook op kinderdagverblijven een leidster maximaal twee baby’s onder haar hoede mag nemen. En er worden strengere eisen gesteld aan opleiding. Wij voldoen daar al veel langer aan.’

Gastouderbureau bewaakt kwaliteit 
Wendy Kuijpers begon haar gastouderbureau precies op het moment dat de wet kinderopvang wijzigde in 2008. Er werden strengere eisen gesteld aan gastouderschap. Tegelijk kregen gastouderbureaus een belangrijke rol in de controle daarop. Daarmee werd onder andere een einde gemaakt aan de overheidsvergoeding voor de oppasdiensten van opa’s en oma’s. Maar ook werden er opleidingseisen gesteld aan de gastouder, om de kwaliteit te verbeteren. En de plek waar de kinderen opgevangen worden staat sindsdien onder strenger toezicht van de GGD. Deze let onder andere op veiligheid en hygiëne. Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet een gastouder zich aansluiten bij een geregistreerd gastouderbureau zoals JeBesteMaatje.nl.

Wendy: ‘Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang en de financiële afhandeling. Deze nemen wij heel serieus. Bij ons gaat kwaliteit boven kwantiteit. Je hebt immers met kinderen te maken! Wij hebben naast de harde minimumeisen van de overheid, zelfs nog extra kwalitatieve eisen toegevoegd. Omdat wij weten hoe belangrijk goede opvang voor kinderen is.’


Extra eisen gastouders

Bij gastouderbureau Je Beste Maatje staat kwaliteit voorop. Wendy: “Als je weet dat de kwaliteit van een gastouder belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind, wil je natuurlijk het allerbeste. Daarom doen wij er alles aan om deze kwaliteit ook te waarborgen. Wij hebben voor onszelf een lijst van extra eisen opgesteld, waaraan gastouders bij Je Beste Maatje moeten voldoen. Zo letten wij op sociale vaardigheden en flexibiliteit. En werken wij alleen met gastouders, die bereid zijn zichzelf verder te ontwikkelen. Wij faciliteren daarom ook e-learning voor gastouders. Daarnaast doen wij veel meer huisbezoeken dan wettelijk vereist. Wij vinden het belangrijk de gastouder elk kwartaal te bezoeken en zelf te ervaren hoe de opvang verloopt. Dat is de beste manier om de kwaliteit goed in de gaten te houden. Onze gastouders en vraagouders zijn hier heel tevreden mee. En daarmee maken wij verschil. Wij zijn heel trots op wat we de afgelopen tien jaar bereikt hebben.’ www.jebestemaatje.nl.

Bronnen
*1 oa  Peisner-Feinberg et al., 2001; Vandell & Wolfe, 2000 
*2 Het onderzoek van Marleen Groenveld uit 2010.

 

Bron: persbericht

Share this post

scroll to top