Internationaal Babysterftecongres in Amsterdam: teveel vermijdbare sterfte

De geboorte van een kind zou een feest moeten zijn. Maar ca. 5,5 miljoen baby’s sterven nu jaarlijks nog voor hun 1e maand.

Het terugdringen van babysterfte, waaronder wiegendood en doodgeboorte, is dan ook het doel van Babysurvival 2014. Dit congres wordt voor het eerst in Nederland gehouden. Nooit eerder werkten ouders van overleden baby’s hier zo samen met experts aan de verbetering van de geboortezorg.

Wat: The 2014 International Conference on Stillbirth, SIDS & Baby Survival; Global Action Needed!

Waarom: Actie is hard nodig om grote en eenvoudig vermijdbare babysterfte sterk terug te dringen

Voor o.a.: (rouw-& geboorte-) zorgverleners, onderzoekers, pathologen, beleidsmakers, ouders gestorven baby’s

Door wie: Stichting Babysurvival in opdracht van ISPID en ISA

Wanneer: do .18 t/m zo. 21 september 2014

Waar: Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), Amsterdam

Meer info: www.babysurvival2014.nl,  Twitter: #Babysurvival2014

 

Samen sterker bij verlies

Iedereen kent wel iemand wiens baby is overleden. Je baby verliezen is hartverscheurend. Veel ouders vinden steun bij andere ouders die hetzelfde hebben doorstaan. Veel ouders zoeken ook naar een manier om zin te geven aan dit verlies. Soms steunen zij anderen in hun rouwproces. Vaak groeit uit het verlies de wens om de geboortezorg te verbeteren. Uit deze wens is dit ISA/ISPID-congres ontstaan. Deelnemers delen er ervaringen. En ouders én professionals zorgen er samen voor dat kennis van de- vaak eenvoudige- maatregelen die babylevens redden, wereldwijd verspreid wordt.

Wereldwijd sterven veel te veel baby’s: minimaal  5,5 miljoen baby’s per jaar

Jaarlijks sterven ca. 5,5 miljoen kinderen nog voor hun eerste maand. Daarnaast zijn er nog kinderen die sterven aan wiegendood. Maar liefst 44% van de sterfte onder 5 jaar betreft pasgeborenen, 18.000 baby’s per dag. Zo sterven elk jaar 2,9 miljoen pasgeborenen. Bovendien worden ook nog eens 2,6 miljoen baby’s doodgeboren. Dit zijn baby’s die sterven tussen de drie maanden zwangerschap of tijdens de geboorte. We weten wat nodig is om op zijn minst 2/3 van deze sterfgevallen te voorkomen en 3 miljoen levens te redden. Waar sterftecijfers voor  andere groepen terug lopen vallen er onder deze kleintjes nog te veel doden. Door gebrek aan aandacht en geld zijn de VN(millennium-)doelen nog niet gehaald.

Het risico op complicaties rond de geboorte is erg verschillend tussen mensen uit verschillende landen en binnen landen tussen mensen van verschillende sociaal economische klassen. Ook Nederland werkt aan het terugdringen van de sterfte rond de geboorte na duidelijk hogere perinatale sterftecijfers dan in vergelijkbare landen.

In preventie van wiegendood zijn we echter gidsland. We weten nog niet alles van wiegendood, maar wél dat in Nederland drastisch minder baby’s sterven dan voorheen door ons preventiebeleid. In de gehele zorgketen geven zorgverleners op  gelijke wijze kennis door. Die kwaliteit van zorg wordt voortdurend bijgestuurd want we meten en evalueren de effecten. In buurlanden komt wiegendood wel 3 tot 4 keer vaker voor. En de wiegendoodcijfers in westerse landen blijven laatste 10 jaar helaas ongeveer gelijk. Uitwisseling van kennis op dit congres is dus van levensbelang.

Inspectie Gezondheidszorg (IGZ): Mogelijkheden verbetering geboortezorg in Nederland nog onbenut
Toch kan er ook in Nederland nog veel verbeteren in de geboortezorg. Het aantal baby’s dat stierf rond de geboorte was in Nederland duidelijk hoger dan in vergelijkbare landen, zo bleek enkele jaren geleden uit onderzoek. Daarom zijn maatregelen genomen om de babysterfte terug te dringen. Zo moeten kwetsbare vrouwen gelijke kansen krijgen. Veel zaken zijn gelukkig ook al verbeterd. Maar in juni merkte IGZ na inspectie van de geboortezorg op, dat het doorvoeren van verbeteringen vaak nog beter kan. Ook onderstreepte IGZ nog eens het belang van structurele evaluatie van geboortezorg.

Tijd voor meer actie

Het is dus tijd voor meer actie. De WHO presenteert op het congres haar nieuwe Every Newborn Action Plan. Zorgverleners en beleidsmakers wisselen er kennis en ervaringen uit die de geboortezorg verbeteren. Duurzame verbetering vraagt naast beschikbaarheid en kwaliteit van zorg, ook kennis van invoeren van (cultuur-) veranderingen. Daar is ook aandacht voor. Ouders kunnen putten uit ervaringen van andere ouders en zorgverleners. Samen helpen we elkaar én werken we aan een betere geboortezorg en preventie van babysterfte. Er is vrijdagavond een herdenkingsdienst voor de kinderen die het niet hebben gered. Het volledige programma staat op de website.

Organisatie congres
Stichting Congres in Babysterfte organiseert dit congres in opdracht van ISPID (International Society for the Study and Prevention of Perinatal and Infant Death) en ISA (International Stillbirth Alliance). Al het werk wordt mogelijk gemaakt door giften, sponsoring en vrijwilligers.

Meer informatie

Deel dit bericht