JBZ behaalt WHO/UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis bevallen meer dan 3000 vrouwen per jaar.

86% van de pasgeborenen krijgt borstvoeding op de dag van ontslag. In november 2011 hebben auditors van Stichting Zorg voor Borstvoeding onderzocht of het Jeroen Bosch Ziekenhuis voldoet aan de kwaliteitscriteria en de zogenoemde tien vuistregels van World Health Organisation (WHO). Met het behalen van het borstvoedingscertificaat mag het Jeroen Bosch Ziekenhuis zich ‘Baby Friendly Hospital’ noemen.

Uit het onderzoek van de Stichting Zorg voor Borstvoeding kwam naar voren dat er korte lijnen zijn binnen de afdelingen, ook leidinggevenden zijn makkelijk bereikbaar. Rond het ontslag van de baby is er waar nodig contact met de thuiszorg over het doorspreken van de borstvoeding.  Opmerkelijk  is de dagelijkse aanwezigheid van lactatiekundigen om moeders voor te bereiden en te helpen met borstvoeden. Het behalen van het certificaat is te danken aan optimale begeleiding in de beginfase, de aandacht voor moeder en kind bij elkaar, het naleven van tien vuistregels voor borstvoeding en de aandacht voor nazorg. Verder is het opmerkelijk dat relatief veel moeders van prematuren nog lang borstvoeding geven. De couveuseafdeling bevordert dit, door als één van de weinige afdelingen in Nederland, moeder en kind bij elkaar te houden in ‘couveusesuites’.

 

Couveusesuites

Corrie Jacobs, kinderarts : ‘Sinds de verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis en het gebruik van couveusesuites merk ik dat er vaker en langer borstvoeding wordt gegeven en met name ook aan de kleinste prematuren. De moeders zijn gemotiveerder, omdat het makkelijker gaat en het beter lukt nu ze samen verblijven op één kamer.  Vanaf het prille begin kunnen ze op elkaar inspelen. Vroeger benadrukten wij uiteraard al dat borstvoeding  extra belangrijk is voor prematuren. Ze krijgen hierdoor namelijk minder infecties en de onrijpe darmen verdragen de borstvoeding makkelijker. Toch mislukte het aanzienlijk vaker. Nu is er meer rust en vaker huid op huidcontact.  Moeder en kind zijn nog meer een eenheid.’

 

Aandachtspunten

Verder werken de afdelingen aan opgestelde aandachtspunten. Zo kwam onder meer uit het onderzoek naar voren dat zowel op de couveuse- als op de kraamafdeling er meer aandacht gegeven moet worden aan kolven met de hand, dit bevordert de zelfredzaamheid van de moeder. Ook werd aangeraden de prenatale voorlichting over borstvoeding te verbeteren door gebruik te maken van een checklist. Ook het directe huid-op-huid-contact na een keizersnede is een aandachtspunt waar het Jeroen Bosch Ziekenhuis hard aan werkt.

Overhandiging

Dinsdag 13 maart werd het certificaat overhandigd aan Gita Gallé, lid van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar persoonlijke aandacht voor de patiënt, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. Het ziekenhuis heeft in april 2011 een nieuw gebouw betrokken en wil het meest patiëntgerichte ziekenhuis in Nederland zijn. Met ruim 240 medisch specialisten verdeeld over 29 specialismen is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen en verpleegkundigen in Nederland. Speerpunten in de zorg zijn Oncologie, Cardiovasculaire geneeskunde, Endoscopie en Transmurale geneeskunde.

Bron: JeroenBoschziekenhuis.nl

Deel dit bericht