Moeder en kind vanaf nu niet meer gescheiden na keizersnede in het Albert Schweitzer ziekenhuis

Na een keizersnede in het Albert Schweitzer ziekenhuis, blijft de baby voortaan bij de moeder op de operatiekamer. Het kleintje blijft op moeders borst liggen, totdat ze samen weer terug zijn op de kraamafdeling. Zo’n ‘natuurlijke sectio’ heeft veel voordelen voor

Foto: Frederike Roozen-Slieker

Foto: Frederike Roozen-Slieker

moeder en kind, zoals minder stress en een betere hechting. 

Tot nu toe was de werkwijze dat de ouders het kind even te zien kregen, waarna hun wegen zich scheidden totdat de operatie was afgerond. Uit onderzoek is echter gebleken dat het scheiden van moeder en kind vlak na de geboorte als stress wordt ervaren door allebei.

In plaats van het kindje mee te nemen, blijft de kraamverpleegkundige voortaan op de operatie- en de uitslaapkamer aanwezig. Zij of hij verzorgt daar het kind en begeleidt de moeder, terwijl de gynaecoloog en de anesthesioloog de operatie afronden.

Direct huid-op-huidcontact zorgt bij de baby onder meer voor een betere hart- en longfunctie, betere temperatuurregulatie en een stabielere glucosehuishouding. Het kindje huilt minder en de hersenfunctie wordt direct gestimuleerd door de stem van de moeder. Bij de moeder komen gunstige hormonen vrij in een verhoogde dosis, wanneer de baby op haar ligt. Zij blijft daardoor rustiger en de borstvoeding komt sneller op gang.

De nieuwe procedure is alleen mogelijk wanneer moeder en kind allebei gezond zijn, verduidelijkt gynaecoloog Toon Toolenaar. “Wanneer bijvoorbeeld de baby het benauwd heeft of de moeder een te lage bloeddruk heeft, gaat vanzelfsprekend de veiligheid voor alles en worden moeder en kind afzonderlijk behandeld en verpleegd.” Toolenaar verwacht niettemin dat een ruime meerderheid, tot wel 80 procent, van de 450 keizersnedes per jaar in het Albert Schweitzer ziekenhuis op de natuurlijke manier kan verlopen. “Ook bij een spoedkeizersnede kan het, mits moeder en kind gezond zijn.” Bij een keizersnede onder volledige narcose kan het dan weer niet, maar dat is tamelijk zeldzaam.

De natuurlijke keizersnede is langzaam in opkomst in Nederland, maar nog lang niet de standaardprocedure. In het Albert Schweitzer ziekenhuis is dat voortaan wel het geval, nu op 1 augustus het protocol ‘natuurlijke sectio’ is ingevoerd.

Toolenaar: “Wij kregen wel vaker de vraag van ouders of het op die manier zou kunnen. Van onze kant was vooral een andere manier van denken en organiseren nodig. We hebben nu goede afspraken en een duidelijke rolverdeling voor iedereen die bij een keizersnede betrokken is.” De eerste moeders en vaders tonen zich enthousiast.

Eén van de eerste ‘natuurlijke keizersnedes’ in het Albert Schweitzer ziekenhuis was de geboorte van Guus Arie, zoon van Carla en Richard de Koning uit Strijen, op zaterdag 3 augustus om 8.45 uur.

Deel dit bericht