Moedermelk – hoe eerder, hoe beter

Niet alle moedermelk is hetzelfde

Als een baby te vroeg op de wereld komt, heeft niet alleen het kind intensieve zorg nodig. Ook het gezin staat plotseling voor ongeplande uitdagingen. Het behandelpad NeoPAss®, waarbij het gezin centraal staat, helpt ouders en kind. De voeding van de baby is daarbij een belangrijk aspect: Moedermelk zou optimaal zijn, maar vooral bij zeer kleine pasgeboren baby’s die veel te vroeg ter wereld komen, is de melk van de eigen moeder vaak nog niet beschikbaar. Wereldwijd toonaangevende deskundigen zullen in Berlijn tijdens het door Medela georganiseerde 11e Borstvoedings- en Lactatiesymposium de voordelen van voeden met melk van de eigen moeder en van moedermelkbanken uiteen zetten. Daarbij zijn de mogelijkheden om bioactieve bestanddelen in de moedermelk borstvoedingoptimaal te behouden een ander belangrijk onderwerp.

In het optimale geval begint de gezinsgerichte ondersteuning al vóór de geboorte en duurt tot na het moment waarop moeder en kind het ziekenhuis mogen verlaten, benadrukt professor dr. Matthias Keller, Passau/Duitsland, tijdens de presentatie van NeoPAss®. Sinds de introductie van dit behandelpad, dat de behoeften van het hele gezin centraal stelt en de ouders als centraal betrokken personen van het kind vanaf het begin bij de verzorging betrekt, mogen premature baby’s eerder het ziekenhuis verlaten. Ernstige ziekten doen zich minder vaak voor en de ouders hebben meer zelfvertrouwen in de omgang met hun kind. Bovendien krijgen meer baby’s borstvoeding op het moment dat ze het ziekenhuis mogen verlaten.

De voeding van premature baby’s – niet zo eenvoudig als gedacht
Weliswaar is borstvoeding bij zeer kleine premature baby’s meestal niet mogelijk, maar het voeden met moedermelk, bijvoorbeeld als sondevoeding, moet gezien worden als de gouden standaard. Het blijkt een hele uitdaging te zijn om baby’s precies die voedingsstoffen en energie te geven die ze voor hun ontwikkeling nodig hebben. Want het is niet voldoende als baby’s zoveel mogelijk energie en eiwit opnemen, verklaart Thomas Kühn, Berlijn/Duitsland. Dat kan tot overgewicht leiden en infecties en stofwisselingsveranderingen in de hand werken. In Frankrijk verricht onderzoek onderstreept de waarde van de veelsoortige ingrediënten van moedermelk: premature baby’s die met moedermelk werden gevoed, voldeden tijdens de ziekenhuisperiode weliswaar niet aan de gebruikelijke groeiverwachtingen, maar op een leeftijd van twee en vijf jaar vertoonden ze toch een hogere ontwikkeling dan kinderen die geen borstvoeding hadden gekregen.

Niet alle moedermelk is hetzelfde
Professor Per Torp Sangild, Kopenhagen/Denemarken, benadrukt dat bij het evalueren van gedoneerde moedermelk ten aanzien van voedingswaarde en preventie van maag-darmaandoeningen rekening moet worden gehouden met verschillende aspecten. De samenstelling is niet altijd gelijk, is afhankelijk van de voedingsfase en verandert door de kiemreducerende behandeling die gedoneerde moedermelk bij melkbanken gewoonlijk ondergaat. Daarom is het belangrijk dat baby’s indien mogelijk gevoed worden met de melk van de eigen moeder. Als dat niet mogelijk is, kan donormelk van een moedermelkbank worden gebruikt. Door de warmtebehandeling, die om hygiënische redenen gewoonlijk wordt uitgevoerd, worden de voor de gezondheid van de baby waardevolle levende cellen echter vernietigd, zal professor Josef Neu, Gainesville/VS, toelichten. Dr. Susanne Herber-Jonat, München/Duitsland, bewandelde daarom bij het opzetten van een moedermelkbank nieuwe wegen: de moedermelkbank in München gebruikt moedermelk die niet de gangbare warmtebehandeling ondergaat. Gezonde donoren kolven de moedermelk namelijk onder toezicht van een borstvoedingsadviseuse onder steriele omstandigheden af. Aansluitend ondergaat de moedermelk dezelfde controle die gebruikelijk is bij het conserveren van bloed, waarna de moedermelk zonder warmtebehandeling voor later gebruik diepgevroren wordt. Zo blijven de waardevolle levende cellen behouden. Het belangrijkste doel blijft echter dat premature baby’s zo snel mogelijk van donormelk kunnen overgaan op de melk van de eigen moeder. Voorts wordt er daarom speciaal naar gestreefd de melkproductie bij moeders van premature baby’s te stimuleren. Alle geheimen betreffende de samenstelling en werking van deze fascinerende vloeistof zijn nog lang niet ontsluierd.

15-16 April Berlijn Borstvoedings- en Lactatiesymposium 

Bron: Medela

Deel dit bericht