Naspelen van noodsituaties in de verloskamer is goed geregeld, vindt ook beroepsvereniging NVOG

Medische fotografie locatie DordwijkDe Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft onlangs haar goedkeuring uitgesproken over de ‘Training Obstetrische Spoedinterventie’ (TOSI) van het Albert Schweitzer ziekenhuis. De training is bedoeld voor de in totaal circa honderd zorgverleners die in dit ziekenhuis regelmatig bij bevallingen betrokken zijn. In kleine groepjes spelen zij in de verloskamers op de locaties Dordwijk en Zwijndrecht bevallingen na, waarbij zich ernstige complicaties voordoen. Op deze manier krijgen zij ervaring met dit soort situaties, die in werkelijkheid maar zeer weinig voorkomen.

Bij ernstige complicaties op de verloskamer kan worden gedacht aan onder meer schouderdystocie (het met de schouder blijven steken van het kindje achter het schaambeen van de moeder); fluxus (massaal bloedverlies door de moeder); eklampsie (stuipen bij de moeder door zwangerschapsvergiftiging); scheuring van de baarmoeder; of het binnenstebuiten draaien daarvan. Deze voorvallen kunnen levensbedreigend zijn voor moeder, kind, of beiden.

,,Als deze noodsituaties zich voordoen, is het van groot belang dat alle betrokkenen meteen exact weten wat er moet gebeuren en wat daarin hun taak is”, zegt gynaecoloog Bettina Akerboom, die de training in het Albert Schweitzer ziekenhuis ontwikkelde en deze samen met een aantal verpleegkundigen geeft. ,,Natuurlijk hebben gynaecologen, arts-assistenten, verloskundigen en verpleegkundigen geleerd voor het omgaan met complicaties, maar echte routine ontbreekt veelal, doordat de situaties zo zeldzaam zijn. Uit onderzoek blijkt dat de uitkomst van ernstige verloskundige complicaties dankzij dit type trainingen duidelijk verbetert. Ook onze eigen ervaring is dat, sinds we deze trainingen geven, bij complicaties meer rust, duidelijkheid en snellere afstemming op de werkvloer merkbaar zijn. Dat betekent dus nog meer veiligheid voor moeder en kind.”

TOSI wordt sinds begin vorig jaar aangeboden. Recentelijk heeft Akerboom zogeheten ‘accreditatie’ aangevraagd bij de NVOG en deze gekregen. Dit betekent dat de NVOG de training erkent en dat alle medici die eraan deelnemen, hiervoor nu punten ontvangen in het kader van hun verplichte continue bijscholing.

Verpleegkundigen die de training met succes volbrengen, ontvangen een door het Albert Schweitzer ziekenhuis zelf afgegeven certificaat dat zij kunnen opnemen in hun portfolio.

Het streven is dat iedereen die zorg verleent in de verloskamers van het Albert Schweitzer ziekenhuis, minimaal tweemaal per jaar aan een TOSI deelneemt. Het gaat daarbij om alle 74 verloskundig verpleegkundigen (44 van de locatie Dordwijk, 30 van Zwijndrecht), dertien gynaecologen, vijf klinisch verloskundigen en negen arts-assistenten. Per sessie van anderhalf uur worden twee verpleegkundigen en één arts-assistent, verloskundige of gynaecoloog getraind.

Deel dit bericht