Nederlands Jeugdinstituut presenteert uniek dossier

Voorgenomen maatregel kabinet raakt verstandelijk beperkte ouders

Enkele duizenden kinderen in Nederland hebben verstandelijk beperkte ouders. Opvoeding in deze gezinnen levert vaak problemen op. In slechts een derde van de gevallen gaat het met de juiste ondersteuning ‘goed genoeg’. Met de voorgenomen maatregel van het Kabinet Rutte zullen de problemen naar verwachting alleen maar stijgen. Dit blijkt uit het digitale dossier Ouders met een verstandelijke beperking van het Nederlands Jeugdinstituut; een unieke bundeling van uiteenlopende kennis over dit gevoelige onderwerp.

“Het Kabinet Rutte wil dat cliënten met een IQ van 70-85 geen aanspraak meer kunnen maken op zorg uit de AWBZ. De regering baseert deze maatregel op een officiële, internationale classificatie die stelt dat bij een IQ- score tussen 50 en 70 sprake is van een licht verstandelijke handicap. Met deze maatregel voert het kabinet een structurele bezuiniging van 250 miljoen euro door”, aldus projectleider Margreth Hoek van het Nederlands Jeugdinstituut. “Naar schatting tienduizend volwassenen met een IQ hoger dan 70 maken nu gebruik van AWBZ- zorg. Zij zullen moeten terugvallen op de hulp van familieleden en andere vormen van informele steun. Onder hen ook ouders met een verstandelijke beperking die gedeeltelijk hun ondersteuning kwijtraken.”

Moeite met opvoeden van de kinderen

Hoek verwacht dat de problemen voor deze doelgroep hierdoor zullen stijgen. Zij baseert dit op de cijfers en feiten die zijn samengebracht in het dossier Ouders met een verstandelijke beperking van de Gezinswijzer. “Uit onderzoek blijkt dat het slechts bij een derde van de ouders met een verstandelijke beperking goed genoeg gaat, omdát er hulp is.” Hoek onderstreept dat ongeveer 25 procent van de kinderen van ouders met een verstandelijke beperking zelf een (meestal lichte) verstandelijke beperking heeft. “Vaak lopen kinderen met een normale aanleg na enige jaren grote achterstand in hun ontwikkeling op, doordat ze binnen het gezin niet voldoende worden gestimuleerd. En er lijken meer problemen te ontstaan naarmate kinderen ouder worden. Verstandelijk beperkte ouders bezitten vaak eigenschappen en missen soms vaardigheden waardoor ze moeite hebben met het opvoeden van kinderen.”

Ondersteuning voorwaarde voor succes

In meerdere studies wordt vanuit de praktijk „ondersteuning‟ als belangrijke factor voor succes benoemd. “En bij succes moet je denken aan „goed genoeg‟. Oftewel: kinderen hoeven niet uit huis geplaatst te worden. Met de nieuwe wettelijke maatregelen is het wachten op een stijging van uithuisplaatsingen. En je hoeft geen econoom te zijn om je te realiseren dat dat meer geld gaat kosten dan dat de bezuinigingen opleveren.”

Gezinswijzer

Het dossier Ouders met een verstandelijke beperking biedt informatie over wettelijke regels en richtlijnen en ook overzichtsstudies over de effecten voor kinderen van verstandelijk beperkte ouders. Het behandelt en beantwoordt vragen als: hoe ga je om met de kinderwens van mensen met een verstandelijke beperking? Hoe verloopt de opvoeding en welke ondersteuning heeft het gezin nodig? Wat maken kinderen mee wanneer ze in een dergelijk gezin opgroeien? Het dossier is te raadplegen via de website www.nji.nl/verstandelijkbeperkteouder en is onderdeel van de Gezinswijzer. De Gezinswijzer bundelt digitaal kennis over gezinnen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De inhoud richt zich op professionals die voor gezinnen werken en op beleidsmakers. De Gezinswijzer biedt een beschrijving van „het gezinsleven‟. Ook maakt het professionals attent op interventies, instrumenten, richtlijnen en onderzoek. Bekijk de Gezinswijzer op www.gezinswijzer.nl.

Deel dit bericht