Nieuwe keizersnede in Jeroen Bosch Ziekenhuis

Vanaf 1 juni is in het Jeroen Bosch Ziekenhuis gestart met een nieuwe werkwijze bij een keizersnede.

Bij de ‘nieuwe’ keizersnede kunnen ouders hun kind geboren zien worden en krijgt de moeder direct haar baby op de borst gelegd.

De nieuwe keizersnede, ook wel  ‘natuurlijke’ of ‘zachte’ keizersnede genoemd,  kent een aantal duidelijke verschillen ten opzichte van de reguliere keizersnede.

Gynaecoloog Jacques Dirken is blij met de nieuwe werkwijze: “Een bevalling is een uniek moment voor ouders en met de nieuwe keizersnede wordt zoveel mogelijk een normale bevalling nagebootst. Ons uitgangspunt is dat ouders meer bij de bevalling worden betrokken en dat moeder en kind na de geboorte niet worden gescheiden. Doordat er een venster in het operatielaken zit, kunnen de ouders hun kind nu ook geboren zien worden.”

De gynaecoloog begeleidt het kind langzaam uit de baarmoeder zodat de longen van de baby zich goed kunnen ontplooien. Net als bij een gewone bevalling beoordeelt de gynaecoloog of het kind meteen bij de moeder op de borst gelegd kan worden.

Dirken geeft aan: ”Dit vroege eerste contact is een prettige ervaring en is bevorderlijk voor de moeder-kindhechting en het op gang komen van de borstvoeding.”

De kinderarts staat standby ,maar onderzoekt het kind – als alles goed verloopt – pas in een later stadium. De baby kan tijdens het afronden van de operatie gewoon bij de moeder op de borst blijven liggen. De nieuwe keizersnede wordt vanaf 1 juni in het Jeroen Bosch Ziekenhuis toegepast bij geplande keizersneden als de gezondheid van moeder en kind het toelaat. De nieuwe keizersnede sluit goed aan bij de gezinsgerichte zorg van het Jeroen Bosch Ziekenhuis; het gezin staat centraal en blijft zoveel mogelijk samen.

Bron: JBZ

Deel dit bericht