Onderzoek naar effectiviteit donormelk bij te vroeg geboren baby’s

Eerste Nederlandse Moedermelkbank 23 november 2011 officieel gestart

Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat premature pasgeborenen die moedermelk van hun eigen moeder krijgen, zich beter ontwikkelen dan kinderen die kunstvoeding krijgen. Deze zuigelingen hebben minder vaak een ernstige darmontsteking, minder infecties en minder heropnames dan de zuigelingen die kunstvoeding krijgen. Vaak lukt het moeders van te vroeg geboren baby’s niet om voldoende moedermelk te produceren, of is hun melk ongeschikt door bijvoorbeeld medicijngebruik. Deze baby’s kunnen mogelijk profiteren van donormelk die via de Moedermelkbank beschikbaar komt. Doordat de donormelk gepasteuriseerd wordt, gaan sommige van de werkzame stoffen in de moedermelk verloren. Uit onderzoek moet nu blijken of deze donormelk ook beter is dan kunstvoeding.

In mei 2011 is al gestart met het werven van moedermelkdonoren en het opbouwen van een voorraad waarmee het onderzoek van start kan gaan. Kinderen op de neonatologieafdelingen van VUmc, AMC, ErasmusMC, UMC Radboud en UMC Groningen met een geboortegewicht onder de 1500 gram, komen in aanmerking om deel te nemen. In eerste instantie wordt de gedoneerde moedermelk dan ook alleen in studieverband gegeven.

Wanneer dit onderzoek aangeeft dat donormelk beter is dan kunstvoeding, hoopt de Moedermelkbank aan alle prematuur geboren zuigelingen, waarvan de moeder geen of onvoldoende moedermelk kan leveren, donormelk beschikbaar te stellen. Naar verwachting duurt dit onderzoek twee jaar.

Ter ere van de opening van de Nederlandse Moedermelkbank werd er 24 november 2011 een symposium georganiseerd waar diverse aspecten van moedermelk en donormelk aan bod kwamen. Verschillende (medische) disciplines leverden een bijdrage aan dit symposium. Sprekers uit binnen- en buitenland vertelden over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van (donor)moedermelk en het gebruik hiervan op de neonatologie afdeling.

Deel dit bericht