Online informatiebijeenkomst voor ouders èn kinderen over corona

Donderdag 14 mei, van 19.00 tot 20.00 uur, via YouTube en Facebook

Op donderdag 14 mei houdt Erasmus MC de tweede online informatiebijeenkomst voor patiënten. Het is de bedoeling, deze informatiebijeenkomsten vaker te houden ten tijde van de coronacrisis. Aanstaande donderdag is de bijeenkomst bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen die in behandeling of onder controle zijn bij het Erasmus MC-Sophia en natuurlijk de kinderen zelf. Ouders én kinderen kunnen de bijeenkomst samen live volgen op YouTube en Facebook en vooraf en tijdens de uitzending hun vragen voorleggen aan onze specialisten. De online bijeenkomst is openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Nu het coronavirus een grote rol speelt in het dagelijks leven, merken artsen en verpleegkundigen in het Erasmus MC dat er bij hun patiënten veel vragen leven en dat er soms sprake is van ongerustheid over de gezondheid. Zeker nu de scholen weer zijn begonnen, vragen ouders zich af of het wel veilig is om hun chronisch zieke of kwetsbare kind weer naar school te laten gaan. En is het niet beter om ook broertjes en zusjes thuis te houden? Artsen zijn ook geschrokken van het aantal ouders dat niet naar het ziekenhuis durft te komen en geen contact opneemt als hun kind klachten heeft om maar niet tot last te zijn.

Doel van de online bijeenkomst is geruststelling van ouders en kinderen. Verschillende Erasmus MC specialisten gaan zoveel mogelijk in op de vragen die leven en geven duidelijkheid en uitleg over wat het coronavirus betekent voor kwetsbare en chronisch zieke kinderen. Hoe de zorg veilig doorgaat en wat de gevolgen kunnen zijn van het uitstellen van zorg. Ook voor ouders van kinderen die niet bij het Erasmus MC-Sophia in behandeling zijn, is deze uitzending interessant.

Wanneer?

Donderdag 14 mei, van 19.00 – 20.00 uur

Panel

·          prof.dr. Annemarie van Rossum (kinderarts-infectioloog/immunoloog)

·          dr. Pieter Fraaij (kinderarts-infectioloog/immunoloog)

·          prof. dr. Wim Helbing (kindercardioloog)

·          dr. Rinze Neuteboom (kinderneuroloog)

·          dr. Mariëlle Pijnenburg (kinderlongarts)

·          dr. Erica van den Akker (kinderarts-endocrinoloog / Centrum Gezond Gewicht)

·          dr. Annemiek van der Eijk (arts-microbioloog/arts-viroloog)

·          drs. Josette Versteegh (klinisch psycholoog/psychotherapeut)

Vragen kunnen vooraf worden gesteld door middel van een e-mail aan zorg.en.corona@erasmusmc.nl. Vanwege privacy kan niet worden ingegaan op persoonlijke vragen maar worden die in algemene zin beantwoord. Ook tijdens de uitzending kunnen vragen worden ingestuurd.

Share this post

scroll to top