Ontmoetingsavond over verlies van baby tijdens zwangerschap en/of rondom bevalling

Het Flevoziekenhuis organiseert op donderdag 14 juni a.s. een ontmoetingsavond met als thema ‘Het verlies van de baby tijdens de zwangerschap en/of rondom de bevalling’. De bijeenkomst is bedoeld voor vrouwen en hun partner die dit hebben meegemaakt.

De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Geïnteresseerden zijn vanaf 19.15 uur welkom in mijn Infopunt van het Flevoziekenhuis. MijnInfopunt bevindt zich in de centrale hal, direct links naast de hoofdingang.

Begeleiden

Het verlies van de baby tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling is voor een vrouw en haar partner een traumatische gebeurtenis. Zij krijgen te maken met een groot verdriet. Dit heeft gevolgen voor henzelf, hun relatie en hun sociale omgeving. Uiteraard probeert het Flevoziekenhuis deze mensen op verschillende manieren zo goed mogelijk te begeleiden. Het doel van deze avond is ouders bij elkaar te brengen en de mogelijkheid te bieden om indrukken en ervaringen uit te wisselen en elkaar tot steun te kunnen zijn.

Vanuit het verpleegkundig team zijn aanwezig: Imca Baanders en Louise Mossad, beiden gespecialiseerd verpleegkundigen Verloskunde. Aanmelden mag, hoeft niet. U kunt zich opgeven voor deze avond door een e-mail te sturen aan verloskunde.verliesbegeleiding@flevoziekenhuis.nl. Graag met vermelding van het aantal personen waarmee u komt.

 

Bron: Flevoziekenhuis

Deel dit bericht