Paracetamol gebruik en zwangerschap

Op 24 september 2021 is een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Nature gepubliceerd over paracetamol gebruik in de zwangerschap. Hier is door verschillende media aandacht aan besteed.

Het Lareb heeft zijn informatie aangepast en geeft een duidelijke beschrijving en advies: Paracetamol is tijdens de zwangerschap nog wel de beste keus bij hevige pijn en koorts. Gebruik het dan zo kort als nodig is en overleg met je zorgverlener als de klachten niet overgaan. Ter overweging wordt gegeven ‘hoge en aanhoudende koorts geeft een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen bij het kind, zoals hartafwijkingen. Ernstige en aanhoudende pijn kunnen de gezondheid van de moeder beïnvloeden.’

CBG: Para​cetamol nog steeds de meest veilige pijnstiller

Ook het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft een verklaring uitgedaan, waarin paracetamol nog steeds de meest veilige pijnstiller wordt genoemd. De adviezen voor gebruik staan hierin genoemd, deze waren eerder ook al van kracht.

Artikel in Nature

Het artikel in Nature waarnaar verwezen wordt, is een consensus statement waarin een samenvatting van studie uitkomsten naar paracetamol in de zwangerschap wordt gegeven, een oproep aan wetenschappers om meer en beter onderzoek hiernaar te verrichten en een oproep aan zorgverleners en zwangere vrouwen om voorzichtig om te gaan met paracetamol gebruik tijdens de zwangerschap.

Er wordt beschreven dat er mogelijk een samenhang is tussen paracetamol gebruik in de zwangerschap en de ontwikkeling van gedragsproblematiek zoals autisme en ADHD op kinderleeftijd en urogenitale afwijkingen bij jongetjes. Deze samenhang zou sterker zijn als er langer achter elkaar en in hogere hoeveelheid paracetamol wordt gebruikt. Er is nog geen harde uitspraak te doen over deze mogelijke relatie en de bijbehorende risico’s en kansen, daarvoor moet nog meer onderzoek bij mensen verricht worden. Er zijn eerder bij dieronderzoek wel aanwijzingen gevonden voor de samenhang van paracetamol gebruik met de beschreven problematiek. Ter overweging wordt gegeven dat er maar heel beperkte mogelijkheid is van andere medicatie bij pijn en/of hoge koorts in de zwangerschap.

Bron KNOV.nl

Share this post

scroll to top