Preventie vooroordelen moet op jongere leeftijd

Dit is een expertquote van Hanneke Felten van Movisie, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Opgroeien zonder vooroordelen: wat kun je doen als basisschool? | Kennisplatform Integratie & Samenleving

Al vanaf jonge leeftijd maken kinderen onderscheid op grond van afkomst en hebben ze vooroordelen. Dit blijkt uit het nieuwe onderzoek dat Hanneke samen met collega’s van Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) heeft uitgevoerd. Er zijn meer dan 140 wetenschappelijke studies bestudeerd.

De conclusie? Het is aan te raden om al op kleuterleeftijd doordachte aanpakken in te zetten om vooroordelen, stereotyperingen en discriminatie op basisscholen te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door boekjes voor te lezen over vriendschappen tussen kinderen die een andere achtergrond hebben. Belangrijk is dat er geen conflicten zijn tussen de kinderen maar dat juist het goede voorbeeld wordt gegeven.

Inleven in anderen

Ook blijkt uit het onderzoek dat het effectief is om kinderen te leren zich in te leven in kinderen die een andere achtergrond hebben dan zijzelf. Zo ontwikkelen kinderen positieve gevoelens naar kinderen met een andere achtergrond. Wel moet actief gestuurd worden op het inleven, want vanzelf gebeurt dit meestal niet. Men begint nu nog te vaak in groep 7 of 8 met dit thema maar juist in de kleuterklas is het belangrijk om hier mee aan de slag te gaan. Inleving stimuleren kan al op kleuterleeftijd.

Hanneke Felten is onderzoeker op het gebied van discriminatie bij Movisie.

Bron: persbericht

Deel dit bericht