RotterdamseStichting de Meeuw, o.a. bekend van de buurtmoeders stopt per 1 januari 2013

Gemeente Rotterdam met de uitbreiding van Voor- en vroegschoolse educatie in kinderdagverblijven

Stichting de Meeuw ziet zich door een terugloop in opdrachten vanaf 2013 gedwongen te stoppen per 1 januari 2013. Deze terugloop is het gevolg van beleidsmatige keuzes van de gemeente Rotterdam èn van de recessie. Tot eind 2012 werkt de organisatie ‘gewoon’ door en zal ze alle werkzaamheden naar behoren uitvoeren. Na de jaarwisseling sluit Stichting de Meeuw haar deuren. De zestig medewerkers worden zo goed mogelijk begeleid naar een nieuwe baan.

Stichting de Meeuw gaat afbouwen
Een aantal oorzaken ligt ten grondslag aan het slechte vooruitzicht vanaf 2013. Zo stopt de gemeente Rotterdam met de uitbreiding van Voor- en vroegschoolse educatie in kinderdagverblijven. In plaats daarvan concentreert de gemeente zich op de Nulgroep in het basisonderwijs. Daarnaast is er geen budget meer beschikbaar voor buitenschoolse activiteiten voor kinderen en voor het leefklimaat in de wijk: de focus ligt op de binnenschoolse ontwikkeling. Ook stopt het Rijk met het zogenaamde doelgroepenbeleid, waardoor we al onze preventieve projecten met de Antilliaanse doelgroep in vier deelgemeenten moeten afronden. En natuurlijk speelt de recessie een rol: al onze opdrachtgevers zijn overheden of instellingen die van de overheid afhankelijk zijn. Vanaf 2013 leidt dit tot zo’n substantiële terugloop in opdrachten waardoor het voor de stichting niet verantwoord is om door te gaan.

Lopende projecten 2012-2013 gaan gewoon door
De komende maanden worden gericht op de afronding van onze lopende opdrachten en gaat de organisatie gecontroleerd afbouwen. Ook wordt gezorgd voor continuïteit voor werkzaamheden die nog langer doorlopen. Juist omdat er zo vroegtijdig gehandeld word kunnen ze de verantwoordelijkheid nemen voor de lopende projecten en voor de zorg van  (zestig) medewerkers. Hierdoor kunnen ze problemen voor onze opdrachtgevers voorkomen. Een faillissement is dan ook niet aan de orde.

Stichting de Meeuw heeft een enorme expertise in de stad
Het blijft spijtig dat met de voorgenomen sluiting een enorme expertise uit de stad verdwijnt. Temeer, omdat over een paar jaar zeker weer behoefte zal zijn aan inzet van een organisatie als De Meeuw. Sinds de oprichting in 1990 is aan vele opdrachten gewerkt: van de Voorschool, Buurtmoeders / Ouderconsulenten, Opvoeddebatten, Wijk- en dagarrangementen, Wijkpedagogiek, Onderwijskansenzone, Straatcultuur, Ouderkamers, de Vaderweek, de Wijkfelicitatiedienst. Bij deze ontwikkelingen had Stichting de Meeuw vaak een voortrekkende en initiërende rol.

Tenslotte
Op de website StichtingdeMeeuw.nl vind je informatie aan over de laatste stand van zaken betreffende de activiteiten en projecten. Stichting de Meeuw blijft tot de sluiting gewoon bereikbaar op het bekende telefoonnummer en adres.

Deel dit bericht