Taalachterstand pedagogisch medewerkers kinderopvang aangepakt

Onvoldoende aandacht voor Nederlandse taal geweest in kinderopvang Rotterdam

Na grote opschudding over het taalniveau van medewerkers in de kinderopvang, heeft de gemeente Rotterdam onlangs een actieplan gepresenteerd om dit probleem aan te pakken. Voor kindeRdam (een grote organisatie voor kinderopvang in Rotterdam), ThiemeMeulenhoff (educatieve uitgeverij) en Jenny van der Ende (auteur van lesmateriaal en docente aan de Hogeschool van Rotterdam) was dit de aanleiding om de handen ineen te slaan. Zij ontwikkelden een unieke taalcursus speciaal voor deze doelgroep. Op 9 februari gaan diverse pedagogisch medewerkers van kindeRdam hiermee van start.

Gemeente Rotterdam stelt hogere eisen aan taalniveau
Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam is gebleken dat meer dan de helft van de medewerkers in de voorschoolse- en kinderopvang de Nederlandse taal onvoldoende beheerst. Om deze taalachterstand aan te pakken is in Rotterdam het ‘Taaloffensief 2011-2014’ gepresenteerd. De Rotterdamse wethouder De Jonge (onderwijs) legt uit waarom een goede beheersing van de Nederlandse taal juist voor deze groep zo belangrijk is: “Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke voorbeeldfunctie voor kinderen. Op dit moment is het taalniveau niet altijd voldoende om hen de Nederlandse taal goed te kunnen leren”. De gemeente Rotterdam legt hierbij de verantwoordelijkheid voor een goede beheersing van de Nederlandse taal voor een groot deel bij de medewerkers zelf én bij de werkgevers.

Unieke taalcursus biedt oplossingen
Els Maasdam, bestuurder van kindeRdam, is één van de werkgevers in de kinderopvang die haar verantwoordelijkheid neemt. “In het verleden zijn in de kinderopvang veel medewerkers met een niet-Nederlandse achtergrond aangetrokken, om kinderen uit verschillende culturen te kunnen bereiken. Daarbij is er onvoldoende aandacht voor de Nederlandse taal geweest. Om ervoor te zorgen dat het taalniveau van de kinderen hier niet langer onder lijdt, moeten we nu in actie komen. Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met ThiemeMeulenhoff en Jenny van der Ende. Zij bieden als eerste in Nederland een taalcursus speciaal voor onze branche. Omdat de cursus aansluit bij de belevingswereld én dagelijkse praktijk van de pedagogisch medewerkers, verwachten we dat deze zeer effectief is.”

Allemaal Taal
Zowel Jenny van der Ende als ThiemeMeulenhoff hebben jarenlange ervaring in het ontwikkelen van lesmateriaal voor het leren van de Nederlandse Taal. De cursus ‘Allemaal Taal’ voor de kinderopvangbranche is de eerste in zijn soort. Van der Ende over ‘Allemaal Taal’: “De cursus is sterk op de praktijk gericht, bevat authentiek materiaal en kan meteen op het werk gebruikt worden. Allemaal Taal wordt wel omschreven als de missing link tussen beheersing van de Nederlandse taal en de lesmethodes die nu in de VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) worden gebruikt. De cursus verhoogt het taalniveau van de pedagogisch medewerkers, zodat een taalachterstand bij de kinderen voorkomen kan worden. Zo is er naast schrijven en gesprekken voeren ook veel aandacht voor lezen. Voor de eigen oefening van de medewerkers én om te kunnen voorlezen aan de kinderen. Door de cursus aan te bieden aan medewerkers in de kinderopvang worden taalproblemen ondervangen en kunnen organisaties zich profileren met geschoolde leidsters met het juiste taalniveau.”

Volgens de eisen van de opleiding voor pedagogisch medewerker (PW 3), beheersen afgestudeerden de Nederlandse Taal op mbo-3 niveau. Met de taalcursus ‘Allemaal Taal’ wordt dit in 16 bijeenkomsten en een eindtoets opgeschroefd naar het gewenste mbo-4 niveau.

Deel dit bericht