Vaderschap in Nederland, van willen naar doen

Vaders nemen nog weinig ouderschapsverlof op en passen hun werkschema vaak niet aan na de geboorte van een kind.

Dit komt onder meer door gebrek aan steun op hun werk. Om dit te veranderen is een cultuuromslag nodig. Dat blijkt uit het rapport ‘The State of Dutch Fathers. Vaderschap in Nederland: van willen naar doen’ van Rutgers (Kenniscentrum seksualiteit), dat onlangs is aangeboden aan minister Koolmees.

Nieuwe wet WIEG

Het rapport laat zien hoe de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) en het aanvullend geboorteverlof vanaf 2020 tot een succes gemaakt kunnen worden. De nieuwe wet geeft vaders recht op 5 dagen volledig betaald verlof direct na de geboorte. Vanaf 1 juli 2020 kunnen vaders ook gebruik maken van aanvullend geboorteverlof van 5 weken tegen 70 procent van hun salaris.

Wat zijn belemmeringen?

Een belemmering voor vaders om betrokken te zijn bij hun kinderen is het traditionele beeld rondom ouderschap. Hierdoor wordt de moeder in Nederland gezien als de primaire opvoeder, de vaderrol is secundair. Dit werkt de scheve verdeling tussen mannen en vrouwen in zorg en arbeid in de hand. Andere belemmeringen zijn een gebrek aan acceptatie van betrokken vaderschap binnen bedrijfsculturen en actieve steun van collega’s en leidinggevenden. Ook de focus op moeders binnen zorg- en onderwijsinstellingen leidt ertoe dat vaders zich in mindere mate gesteund voelen.

vaders meer betrekken bij de zorg en opvoeding

Overheidsorganisaties en werkgevers moeten het veel makkelijker maken voor vaders om ouderschapsverlof op te nemen. Zorg- en onderwijsinstellingen dienen vaders vroegtijdig te betrekken in de zorg en opvoeding van hun kinderen. Tevens is meer onderzoek nodig naar effectieve manieren om betrokken vaderschap te bevorderen. Ook is onderzoek nodig naar de effecten van voorzieningen en (beleids)maatregelen op betrokken vaderschap, het welbevinden van kinderen en gendergelijkheid in brede zin.

TNO onderzoekt hoe werknemers arbeid en zorg combineren

Naast medewerking aan dit rapport, werkt TNO momenteel aan diverse projecten gericht op het veranderen en transformeren van hardnekkige gendernormen rondom ouderschap. TNO onderzoekt op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) hoe mannelijke en vrouwelijke werknemers met jonge kinderen arbeid en zorg combineren. Ook onderzoekt TNO de partnermodule binnen de groepsaanpak Centering Pregnancy voor toepassing tijdens de zwangerschap. De partnermodule richt zich op het bevorderen van de betrokkenheid van aanstaande vaders bij de zwangerschap, bevalling en zorg voor hun kind. Tevens schrijft TNO mee aan een whitepaper op dit thema. TNO werkt binnen deze projecten samen met (aanstaande) ouders, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, werkgevers, onderzoekers en het ministerie van SZW.

 

Bron: TNO

Deel dit bericht