Veilig en ontspannen naar huis na een bevalling in het Catharina Ziekenhuis

Na bevalling komt kraamverzorgende in het ziekenhuis

De afdeling Verloskunde van het Catharina Ziekenhuis en kraamverzorgenden van ZuidZorg Kraamzorg en Kraamzorg Homecare zijn gestart met een warme overdracht van ziekenhuis naar thuis. Dat betekent dat de kraamtijdkraamverzorgende rond het tijdstip van ontslag in het ziekenhuis komt, kennis maakt met het gezin en bij de overdracht van kraamvrouw en baby aanwezig is. Dit voorkomt onduidelijkheden, verlies aan informatie en waarborgt de continuïteit van zorg. Bovendien zijn de ouders deelgenoot in het gesprek over de overdracht van zorg van moeder en pasgeborene. Na de overdracht begeleidt de kraamverzorgende het gezin naar huis voor de verdere kraamtijd.

Tot nu toe vond de overdracht aan de kraamzorg op papier plaats.

“Met deze nieuwe werkwijze staat de kwaliteit van zorg voor moeder, partner en baby centraal. Hun wensen en behoeften komen veel duidelijker naar voren”, zegt gynaecoloog dr. Viviane Dietz van het Catharina Ziekenhuis. Deze aanpak past binnen de visie van de afdeling Verloskunde van het Catharina Ziekenhuis om vanaf het moment dat de bevalling begint, te streven naar 1-op-1 begeleiding. “Er is tijdens de bevalling in het ziekenhuis altijd een zorgprofessional die de vrouw ondersteunt. Zij houdt de zwangere vrouw in de gaten en zorgt ervoor dat de bevalling zo goed en vlot mogelijk verloopt met zo weinig mogelijk stress. Die lijn trekken we nu door naar huis door deze warme overdracht.”

Geen extra kosten

Aan deze service zijn voor de kraamvrouw geen extra kosten verbonden. De overdracht tussen de verpleegkundige van het Catharina Ziekenhuis en de kraamverzorgende vindt aan het bed plaats; ook in de avond en nacht. Na de eerste kennismaking met de ouders en de pasgeborene, hoort de kraamverzorgende hoe de bevalling verlopen is, hoe de ouders die ervaren hebben, of er bijzonderheden zijn en vindt er een controle op de juistheid van gegevens plaats. De kraamverzorgende heeft daardoor een goed beeld van de uitgangssituatie van de moeder, haar partner en hun baby. Ook zijn de ouders in de gelegenheid om vragen te stellen. Daarna begeleidt de kraamverzorgende het gezin naar huis voor de verdere kraamtijd.

Alle vrouwen die in het Catharina Ziekenhuis bevallen en zorg van ZuidZorg Kraamzorg en Kraamzorg Homecare hebben, kunnen gebruik maken van deze warme overdracht. Het uiteindelijke doel van het Catharina Ziekenhuis is om met alle negen kraamzorgorganisaties deze warme overdracht te regelen. In de regio wordt in het St. Anna Ziekenhuis al enige tijd succesvol voor vrouwen die ZuidZorg Kraamzorg hebben, op deze manier gewerkt.

1-op-1 begeleiding

De afdeling Verloskunde van het Catharina Ziekenhuis heeft in 2016 een complete metamorfose ondergaan. De afdeling beschikt nu over vijftien ruime, sfeervolle kraamsuites, van alle gemakken voorzien. Elke kamer heeft een keukentje, een badkamer en is voorzien van internet, tv en ambilight. Het is geen probleem als de partner wil blijven slapen: voor hem of haar is er op de kamer een slaapbank aanwezig. Drie kraamsuites hebben een bevalbad. Een van deze kraamsuites is groter en wordt ook gebruikt voor de bevalling van meerlingen.

De afdeling Verloskunde van het Catharina Ziekenhuis werkt volgens de visie van professor Robson: Active Management of Labour. Deze methode gaat uit van drie principes:

  • Vanaf het moment dat de bevalling begint, streven wij naar 1-op-1 begeleiding. Er is altijd een zorgprofessional om de barende vrouw te ondersteunen;
  • Adequate pijnstilling. Pijnstilling is 24 uur per dag mogelijk (indien medisch verantwoord);
  • Het nastreven van een vlotte bevalling. De vordering van de ontsluiting wordt continu bijgehouden. Het streven is om vrouwen binnen 12 uur te laten bevallen.

Bron: Catharina Ziekenhuis

Share this post

scroll to top