Verloskundigen kunnen voortaan de anticonceptiepil en het spiraal voorschrijven

Het ministerie van VWS heeft besloten dat verloskundigen vanaf 1 september 2014 anticonceptiemiddelen zoals de pil en het spiraaltje mogen voorschrijven.

Vrouwen die net bevallen zijn hoeven hiervoor nu niet meer speciaal naar de huisarts. Ook mogen verloskundigen vanaf genoemde datum lachgas voorschrijven om als nodig pijn tijdens de bevalling te verlichten. Beide uitbreidingen in bevoegdheden liggen in lijn met de visie van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Verloskundigen (KNOV): meer continuïteit van zorg door verloskundigen.  

 

Wens van kraamvrouwen

Voorlichting over anticonceptie begint al in het kraambed en is een belangrijke taak van verloskundigen. Tijdens de nacontroles, tot zes weken na de bevalling, spreekt de verloskundige met de kraamvrouw over haar kinderwens, het voorkomen van een volgende zwangerschap of het gebruik van anticonceptie in combinatie met borstvoeding. Regelmatig krijgt de verloskundige dan ook het verzoek of ze de pil voor kan schrijven of een spiraal wil plaatsen. Dit komt omdat vrouwen gedurende hun zwangerschapsmaanden een vertrouwensband hebben opgebouwd  met hun verloskundige en het prettig vinden dit aan de verloskundige te vragen. Daarnaast hoeven vrouwen die net bevallen zijn hiervoor niet meer speciaal naar de huisarts.

 

Voorschrijven anticonceptiepil en spiraal

Verloskundigen zijn al bevoegd om een spiraal te plaatsen maar konden deze nog niet voorschrijven. Ook het voorschrijven van de pil behoort – na het volgen van scholing – nu tot de mogelijkheden. Wanneer nodig in overleg met de huisarts. De standaard Anticonceptie van het  Nederlandse Huisartsen Genootschap vormt de basis van het voorschrijven en plaatsen van anticonceptie.

 

Baringspijn verlichten met lachgas

Verloskundigen die hiervoor geschoold zijn, mogen vanaf 1 september ook zelfstandig lachgas voorschrijven. Lachgas  is een mengsel van (di)stikstof(oxide)(N2O) en zuurstof (O2) en wordt toegediend via een mond- en neusmasker. Tijdens de bevalling helpt lachgas de bevallende vrouw goed te ontspannen en zorgt dat ze de pijn beter kan verdragen. Deze pijnbehandeling is veilig voor moeder en kind en versuft de vrouw niet. De verloskundige houdt in de gaten of het lachgas goed wordt gebruikt. In een groeiend aantal geboortecentra en ziekenhuizen – met geschikte ruimte  voor de toediening en het afzuigen van het gas– is lachgas aanwezig.

 

KNOV

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is de beroepsorganisatie van verloskundigen. Naast de directe belangenbehartiging van ongeveer 3000 verloskundigen zet de KNOV zich in voor de bevordering en de kwaliteit van de Nederlandse verloskundige zorg en de versterking van de positie van de verloskundige.

Deel dit bericht