Verloskundigen: misleiding zwangeren met foute informatie moet afgelopen zijn

Verloskundigen zijn het spuugzat dat keer op keer met valse informatie het publieke debat over de thuisbevalling op een verkeerd spoor wordt gezet

KNOV eist stevige positie in discussie verloskundige zorg

Verloskundigen zijn het spuugzat dat keer op keer met valse informatie het publieke debat over de thuisbevalling op een verkeerd spoor wordt gezet. Daar moet een eind aan komen, zegt de beroepsorganisatie KNOV. Vrijdag 27 mei presenteert zij in Amersfoort aan de leden haar visie op de toekomst van de verloskundige zorg. Op basis van dit document wil de KNOV de komende tijd met alle betrokken partijen een zuivere discussie voeren over de inrichting van de verloskundige zorg in Nederland.

Volgens voorzitter Angela Verbeeten van de KNOV is de discussie over de thuisbevalling volledig uit het spoor geraakt. Bij veel zwangeren heeft zich daardoor de angst geworteld dat thuis bevallen hogere risico’s met zich meebrengt dan in het ziekenhuis. Die angst berust op gemanipuleerde informatie die in tal van gremia de overhand heeft gekregen.

“Er is echter geen enkel onderzoek dat aantoont dat thuis bevallen de oorzaak is van de hogere babysterfte in Nederland. Het tegendeel is eerder waar. Wat onderzoeken wel aantonen is het feit dat medicalisering van de verloskunde, dus bevallen in het ziekenhuis met onnodige medische ingrepen, juist kan leiden tot hogere risico’s voor moeder en kind.. Dat bevestigt bijvoorbeeld ook professor Raymond de Vries van de Universiteit van Maastricht. Deze week benadrukte hij nog eens dat wanneer Nederland het huidige verloskundige systeem omver werpt en de VS zou volgen, dat dit net als in de VS een hogere moedersterfte tot gevolg kan hebben”, aldus Verbeeten. Wat onderzoeken ook aantonen is de slechte organisatie van de verloskundige zorg op het punt van beschikbaarheid en bereikbaarheid.

De KNOV is van mening dat de discussie over de verloskundige zorg weer in balans moet worden gebracht. Dat betekent dat er op zuivere gronden met elkaar wordt samengewerkt, in de begeleiding , in onderzoek en ook in het ziekenhuis zonder dat daarbij door welke partij dan ook en in welke positie dan ook vooraf een vooringenomen standpunt wordt ingenomen. Dat is de basis voor een vorm van samenwerking die het belang waarom het gaat centraal stelt, namelijk het belang van de zwangere vrouw.

In de visie van de KNOV staat daarom de continuïteit van de zorgverlener voor de vrouw centraal en niet het verloskundig systeem. De KNOV gaat uit van het recht op een vertrouwde en deskundige verloskundige, die als eerste aanspreekpunt fungeert tijdens de gehele periode van kinderwens, zwangerschap, bevalling, en kraamzorg. Advies over gezond zwanger worden, eerlijke informatie, goede keuzebegeleiding en professionele begeleiding van iemand die ze vertrouwen zijn voorwaarden voor een goed verloop

KNOV

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is de beroepsorganisatie van verloskundigen. Naast de directe belangenbehartiging van ongeveer 3.000 verloskundigen zet de KNOV zich in voor de bevordering en de kwaliteit van de Nederlandse verloskundige zorg.

Deel dit bericht