Workshop voor vrouwen die één of meerdere miskramen of vroeggeboortes hebben meegemaakt

steenverlegdvandaag heb ik mijn steen verlegd.

Quintine vertelt “Het is je al een poosje geleden overkomen, maar je hebt het voortijdig
eindigen van je zwangerschap nog steeds niet goed een plek weten te geven…

Stel je eens voor.. dat er een dag voor je georganiseerd is waarin je samen met vrouwen met gelijke ervaringen rond miskramen of vroeggeboorte je verlies helend kan benaderen.
Stel je eens voor.. dat er een workshop is ontstaan die echt stil staat bij het verder gaan met je leven, zonder aan je verlies voorbij te gaan zoals al zoveel gebeurt in je omgeving.
Stel je eens voor.. dat je op deze dag een creatief uitgangspunt aangereikt krijgt waarin je zacht, maar ook vooruitkijkend te werk gaat met je verlies, en je prille kindje een plek kunt geven.

Unieke workshop in Nederland.

Vanuit een sterke eigen behoefte en ontwikkeling, en vanuit een duidelijk maatschappelijk signaal is er een unieke workshop ontwikkeld in Nederland.

Voor vrouwen die één of meerdere miskramen of vroeggeboortes hebben meegemaakt en daarmee emotioneel nog niet tot een afronding zijn gekomen hebben we deze workshop opgezet. (1 op de 4 vrouwen maakt één of meerdere miskramen mee, tenminste 50% hiervan zegt onvoldoende steun te hebben gekregen uit omgeving of maatschappij!)
Bij deze groep vrouwen blijkt tevens dat de miskraam of vroeggeboorte een duidelijke verandering teweeg heeft gebracht en een (soms blijvende)  psychische pijn achterlaat.

Vandaag heb ik mijn steen verlegd is de naam van de workshop en is ontwikkeld om te helpen om op een helende manier je miskraam of vroeggeboorte te kunnen verwerken. We gaan aan de slag en ontdekken waar en hoe er heling in onszelf kan ontstaan. Daarnaast wisselen we uit en staan we stil bij de fasen van verwerking en hoe hiermee om te gaan. De ervaring van een miskraam zal altijd deel uit blijven maken van het leven van de betrokkene. Echter uit de stilte stappen die maatschappelijk gezien om miskramen en vroeggeboortes heen hangt zorgt vaak voor een dusdanige bevrijding dat er ook helend een stap kan worden gezet die duidelijk kan helpen om het geheel een plek te geven.

De naam vandaag heb ik mijn steen verlegd is gebaseerd op het beroemde gedicht van Bram Vermeulen;’ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde , het water stroomt er anders dan voorheen’.

Er wordt ook letterlijk gevraagd aan de deelnemers om een eigen steen mee te nemen. Deze steen wordt in de workshop gebruikt om de (misschien opgekropte) emotie, die als versteend vaak in het lijf opgesloten zit, te symboliseren en op een creatieve manier (we bewerken de steen met mozaiek en/of verf) ‘buiten’ het lijf te brengen. Na de workshop neemt de deelneemster de bewerkte steen weer mee naar huis. Hier kan ze dan de steen een plek geven. Dit kan eerst, al naar behoefte, nog dichtbij gehouden worden maar desgewenst kan de steen ook in de tuin worden gelegd, eventueel zelfs worden begraven.

Op deze manier wordt de (versteende) emotie uit het lijf gehaald en letterlijk verlegd. Dat dit een bevrijdende en helende werking geeft , maakt de workshop duidelijk.

De eerst komende workshop is op 20 februari 2010, er zijn nog een paar plekjes vrij”

Voor meer informatie www.vandaaghebikmijnsteenverlegd.nl
Telefoon         Quintine Cleton 06-24798898

Deel dit bericht