Jij en je partner verwachten een kind en zijn amper in staat om te wachten. Het is een mooie en spannende tijd die eigenlijk met niks anders te vergelijken is. Door al het enthousiasme komt het nog weleens voor dat ouders vergeten om een aantal zaken te regelen. Meestal is dat geen probleem. Maar het is wel handiger om alles vooraf op een rijtje te zetten. Dan is het namelijk veel minder werk.

Het erkennen van het kind bij de gemeente

Zijn jullie niet getrouwd en hebben jullie geen geregistreerd partnerschap? Dan is het noodzakelijk dat de vader het kind bij de gemeente erkent. Dat is al mogelijk voordat het kind wordt geboren. Hierdoor zijn baby en de vader officieel met elkaar verbonden. Het is natuurlijk al prachtig dat jullie gezin in de registers staat. Maar het heeft nog meer voordelen. Door het kind te erkennen is deze automatisch erfgenaam van de vader. Want zonder erkenning staat de vader niet als zodanig in de registers van de gemeente.

Ouderlijk gezag aanvragen bij de rechtbank

Het kind erkennen betekent niet dat de vader automatisch ouderlijk gezag heeft. Wederom is dit alleen nodig wanneer jullie niet gehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben ondertekend. In andere gevallen dient de vader ouderlijk gezag aan te vragen via de rechtbank. Dit kan pas wanneer het kind geboren is. De vader krijgt hierdoor ook zeggenschap en verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind. Hij kan bijvoorbeeld meebeslissen bij het maken van een keuze voor een school of bij medische ingrepen.

Regel de nalatenschap tussen jou en je partner

Wanneer de moeder en vader van het kind samen zijn en in hetzelfde huis wonen is het verstandig om elkaar als erfgenaam aan te wijzen. Dat is automatisch het geval bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Wanneer er geen sprake is van een regeling is het kind automatisch de erfgenaam van beide ouders. Bij het overlijden van een van de ouders erft het kind de helft van jullie gezamenlijke bezittingen. Dus ook de woning wanneer jullie deze gekocht hebben. Over het algemeen is dat niet de bedoeling. Je regelt dit allemaal via de notaris.

Een voogd aanwijzen middels een testament

Het opstellen van een testament is absoluut de moeite waard. Al was het maar zodat je exact weet hoe je nalatenschap verdeeld wordt. Wanneer je kinderen hebt zijn zij automatisch erfgenaam. Maar in je testament kun je bepalingen opnemen die waarschijnlijk nog een stukje belangrijker zijn voor je kinderen. Je wijst namelijk een voogd aan. Die neemt de opvoeding over wanneer jij en je partner zijn overleden. Het is een situatie waar je liever niet aan denkt. Maar voor je kinderen is het wel erg belangrijk. Je wijst uiteraard een of meerdere personen aan die je helemaal vertrouwt. Je hoeft zelf niet te weten hoe de documenten precies in elkaar zitten. Want bij de notaris krijg je alle hulp die je nodig hebt. Jij geeft eenvoudigweg je wensen door. Via de verklaring van erfrecht worden erfgenamen op de hoogte gebracht van de inhoud van het testament. Door alles zorgvuldig te regelen stel je de toekomst van je kind veilig.

In samenwerking met degoedkoopstenotaris.nl