Zwangerschap is een bijzondere tijd in het leven van een vrouw, maar het brengt ook enkele risico’s met zich mee, waaronder de kans op het oplopen van kinderziekten. Hoewel sommige kinderziekten onschadelijk zijn voor zowel de moeder als het ongeboren kind, kunnen andere ernstige gevolgen hebben. Dit artikel bespreekt verschillende kinderziekten, hun symptomen, risico’s tijdens de zwangerschap en preventieve maatregelen.

Mogelijke kinderziekten op een rij

Onderstaand worden de bekendste kinderziekten uitgelegd, hoe je ze kan herkennen en worden er, eventueel raadzame, adviezen gegeven.

1. De Bof

De bof is een virale infectie die meestal zonder duidelijke symptomen verloopt. Symptomen kunnen bestaan uit koorts, algehele malaise en gezwollen speekselklieren in de hals. Het is onduidelijk of een bof-infectie tijdens de zwangerschap verhoogde risico’s met zich meebrengt voor de ongeboren baby, maar er is een mogelijke connectie tussen bof in het eerste trimester en miskraam. Het is raadzaam om contact met geïnfecteerde personen te vermijden in het eerste trimester van de zwangerschap.

2. Mazelen

Mazelen is een zeer besmettelijke virale infectie met symptomen als hoge koorts en huiduitslag. Hoewel mazelen tijdens de zwangerschap geen aangeboren afwijkingen veroorzaken, is er een verhoogd risico op miskraam of vroeggeboorte. Zwangere vrouwen die niet gevaccineerd zijn of de ziekte niet eerder hebben doorgemaakt, wordt geadviseerd om contact met geïnfecteerde personen te voorkomen.

3. Rode hond (rubella)

Rode hond is een virale infectie die vaak zonder symptomen verloopt, maar zich ook kan uiten als huiduitslag. Rode hond vormt vooral in de eerste 20 weken van de zwangerschap een bedreiging voor de gezondheid van het ongeboren kind en kan aangeboren afwijkingen veroorzaken. Zwangere vrouwen die niet gevaccineerd zijn of de ziekte niet eerder hebben doorgemaakt, wordt geadviseerd om contact met geïnfecteerde personen te voorkomen.

4. Roodvonk

Roodvonk is een bacteriële infectie die voornamelijk bij kleuters voorkomt. Symptomen zijn onder andere hoge koorts, keelpijn en huiduitslag. Roodvonk kan tijdens de zwangerschap worden behandeld met antibiotica. Het risico op besmetting tijdens de zwangerschap is gelijk aan het risico buiten de zwangerschap.

5. Vijfde ziekte (Parvo B19)

De vijfde ziekte is een virale infectie die voornamelijk kinderen tussen de vier en tien jaar treft. Huiduitslag is het eerste symptoom dat optreedt. Een infectie met de vijfde ziekte kan tijdens de zwangerschap gevaarlijk zijn voor de foetus. In de eerste 20 weken van de zwangerschap kan het een miskraam veroorzaken of een infectie bij het ongeboren kind teweegbrengen.

Het is belangrijk om na te denken over vaccinatie tegen waterpokken. Neem hiervoor contact op met je huisarts of gynaecoloog, want zij kunnen je hierbij adviseren.

6. Waterpokken (Varicella)

Waterpokken worden veroorzaakt door een virus en treffen voornamelijk kinderen tot 5 jaar. Deze ziekte uit zich als jeukende blaasjes op het hele lichaam, beginnend op het hoofd en zich uitbreidend over het lichaam. Waterpokken zijn besmettelijk vanaf vijf dagen voor de huiduitslag tot zes dagen erna.

De kans dat een zwangere vrouw besmet raakt met waterpokken is klein, aangezien de meeste mensen deze ziekte al voor hun 15e jaar hebben gehad. Na een infectie ben je levenslang beschermd. Als je tijdens de zwangerschap in contact bent geweest met iemand met waterpokken en je weet niet of je het zelf hebt gehad, informeer dan zo snel mogelijk je huisarts, verloskundige of gynaecoloog. Een bloedtest kan uitwijzen of je voldoende antistoffen hebt aangemaakt. Sommige mensen maken antistoffen aan zonder de typische symptomen te vertonen.

7. Zesde ziekte

De zesde ziekte komt minder vaak voor dan de vijfde ziekte en treft vooral kinderen tussen 6 maanden en 3 jaar. Het eerste symptoom is hoge koorts die 3 tot 5 dagen aanhoudt, waarna huiduitslag ontstaat. Deze uitslag begint in het gezicht en verspreidt zich over de romp, bovenbenen en billen. De uitslag lijkt op die van mazelen, maar jeukt niet. Na ongeveer 2 dagen verdwijnt de uitslag weer. De zesde ziekte wordt veroorzaakt door een virus.

De zesde ziekte is niet erg besmettelijk en vormt geen gevaar tijdens de zwangerschap. Als je in contact bent geweest met een kind met de zesde ziekte.

Conclusie

Kinderziekten kunnen tijdens de zwangerschap zowel voor de moeder als voor de ongeboren baby risico’s met zich meebrengen. Het is daarom belangrijk om bewust te zijn van de mogelijke gevolgen en, indien mogelijk, maatregelen te nemen om besmetting te voorkomen. Vaccinatie tegen bepaalde kinderziekten, zoals de BMR-vaccinatie, kan helpen om zowel moeder als kind te beschermen.

In sommige gevallen, zoals bij de vijfde ziekte en waterpokken, kan het risico op complicaties tijdens de zwangerschap verhoogd zijn. Het is daarom belangrijk om bij vermoeden van besmetting of blootstelling aan een kinderziekte contact op te nemen met je huisarts, verloskundige of gynaecoloog. Zij kunnen je adviseren over de te nemen stappen en eventuele behandelingen.

Daarnaast is het belangrijk om je bewust te zijn van de symptomen van verschillende kinderziekten en alert te zijn op mogelijke besmettingsbronnen. Door het nemen van voorzorgsmaatregelen en het opvolgen van medisch advies kunnen veel risico’s tijdens de zwangerschap worden beperkt of voorkomen.