Home - Zwangerschap - Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Als je zwanger bent dan heb je volgens de wet recht op minstens 16 weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Je kunt dit opnemen vanaf 6 weken voor de uitgerekende datum. Tijdens en vlak na het verlof mag je in principe niet worden ontslagen.

Recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Het recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof is vastgelegd in de Wet Arbeid en zorg. Deze wet stelt dat elke vrouw recht heeft op dergelijk verlof als ze op het moment dat ze zwanger raakt:

  • een arbeidsovereenkomst heeft;
  • ˛f werkt als zelfstandige;
  • ˛f een uitkering ontvangt.

De Nederlandse wetgeving rond zwangerschapsverlof en bevallingsverlof zijn gedeeltelijk gebaseerd op de EU-Zwangerschapsrichtlijn. Zowel de Nederlandse als de Europese regels rond dit verlof zijn bedoeld om het voor vrouwen makkelijker te maken om werk en kinderen krijgen te combineren.

Mag je worden ontslagen als je zwanger bent?

Om ervoor te zorgen dat vrouwen niet hun baan kwijtraken door een zwangerschap, mag je niet ontslagen worden tijdens je zwangerschap. Ook tijdens het verlof en de eerste 6 weken daarna mag je niet worden ontslagen. Alleen in speciale gevallen is ontslag mogelijk.
Daarnaast mag zwangerschap nooit een reden zijn om:

  • een kandidaat af te wijzen tijdens een sollicitatie. Een vrouw hoeft daarnaast in een sollicitatiegesprek niet te zeggen dat ze zwanger is;
  • een werkneemster te ontslaan tijdens haar proeftijd; 
  • het contract van een werkneemster niet te verlengen.

Je kunt niet ontslagen worden als je zwanger bent. Je werkgever mag je ook niet ontslaan omdat hij denkt dat je zwanger wilt worden. Ook tijdens je bevallingsverlof en de eerste 6 weken na je bevallingsverlof mag je niet worden ontslagen.

Verlenging tijdelijk contract als je zwanger bent
Heb je een tijdelijk contract dat afloopt tijdens je zwangerschap, dan hoeft je werkgever je contract niet te verlengen. De zwangerschap mag echter niet de reden zijn om dat contract niet te verlengen. Doet je werkgever dit wel, dan maakt hij een direct onderscheid tussen mannen en vrouwen. Op grond van de Wet Gelijke Behandeling is dit niet toegestaan.

Uitzondering ontslag tijdens zwangerschap
Alleen in speciale gevallen is ontslag tijdens zwangerschap mogelijk. Bijvoorbeeld als je werkgever je moet ontslaan om bedrijfseconomische redenen.

Gevolgen zwangerschapsverlof en bevallingsverlof voor salaris en vakantiedagen

Zwangere werkneemsters ontvangen tijdens hun verlof een zwangerschapsuitkering van het UWV ter hoogte van het gebruikelijke salaris (deze uitkering is wel aan een maximum gebonden). De opbouw van vakantiedagen gaat gewoon door.

Wetsvoorstel flexibeler verlof en werktijden

Het kabinet wil de regels voor bevallingsverlof verruimen, bijvoorbeeld voor couveusebabyĺs. Hiervoor is het wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden in augustus 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan met het voorstel, worden de bestaande wettelijke regelingen (de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur) hiervoor aangepast.

Banner 125x125

Copyright Babytjes.nl - webdesign Freddo.nl en beabudai.nl - Informatie: webc@babytjes.nl - Disclaimer, Privacy en Cookies